Ook revisoren en correctoren laten 'ik wordt' vaker staan dan 'hij word'

Ook revisoren laten 'ik wordt' vaker staan dan 'hij word'Taalonderzoekers van de Universiteit Antwerpen (UA) hadden eerder al aangetoond dat de vertrouwdheid met een homofoon (wordt / word) en de frequentie van dat homofoon (wordt komt 65 keer vaker voor dan word) belangrijke aspecten zijn bij het schrijven van dt-fouten en bij het lezen van je eigen schrijfsels; je leest gemakkelijk over je eigen dt-fouten heen, omdat de werkwoordsvorm die het vaakst voorkomt zich telkens opnieuw opdringt. Nu blijkt uit onderzoek van Ellen Danckaert (UA) dat homofoondominantie ook bij het bewust nalezen van andermans teksten op mogelijke spelfouten een belangrijke rol speelt.

Lees meer...

Van Dale Dictee op maat: nieuwe dienst voor bedrijven en organisaties

Van Dale Dictee op maat: nieuwe dienst voor bedrijven en organisatiesWoordenboekenuitgeverij Van Dale introduceert een nieuwe dienst voor bedrijven en organisaties: het Van Dale Dictee op maat, als invulling van bedrijfsbijeenkomsten en organisatie-evenementen. Gewoon een leuke activiteit met een beetje competitie en humor om taalbewustzijn in uw organisatie te creëren? Of net toen u dacht dat u alles al had gehad: het dictee als teambuildingactiviteit?

Lees meer...

Taalunie wil nieuw debat over nut en belang van correct spellen

Spellingrapport TaalunieGaat de spellingvaardigheid van jongvolwassenen werkelijk snel bergafwaarts of is het toch maar een vermeend probleem?

Wel, wij hebben het onderzocht en wij weten het ook niet, zegt de Nederlandse Taalunie. Het probleem is dat er te weinig harde gegevens beschikbaar zijn om de vraag goed te kunnen beantwoorden. Zonder grootschalig, langlopend onderzoek kun je er eigenlijk maar weinig over zeggen. En dus bevelen wij zulk onderzoek aan. Ondertussen stellen we voor een debat te voeren over het nut en de noodzaak van correct spellen. Dat is de samenvatting van een nieuw rapport van de Nederlandse Taalunie over het (vermeende) probleem van de achteruitgang van de spellingvaardigheid.

Lees meer...

Nieuwe geautomatiseerde spellingcontrole voor de biomedische industrie

Nieuwe Nederlandse spellingcontrole voor de biomedische industrieSpell-IT is een nieuwe dictionary plug-in voor Microsoft Word met ruim 300.000 Engelse termen uit de biomedische industrie.

Lees meer...

Nieuw boek met de basisregels van de Nederlandse spelling en interpunctie

Nieuw boek met de basisregels van de Nederlandse spelling en interpunctieBij Standaard Uitgeverij (Antwerpen) is het boek 'SPIN 1. Spelling en interpunctie: theorie en oefeningen' verschenen. De auteurs zijn Marian Goossens en Ann Hellemans. Het boek is zowel voor moedertaalleerders als voor NT2-leerders bedoeld.

Lees meer...

Nieuwe spellingcontrole van OpenTaal beter, uitgebreider en opnieuw gekeurd

Nieuwe spellingcontrole van OpenTaal beter, uitgebreider en opnieuw gekeurdDe Stichting OpenTaal publiceert een nieuwe versie (2.0) van de Spellingcontrole OpenTaal. Aan de woordenlijst in de spellingcontrole zijn meer dan 50.000 woorden toegevoegd. De nieuwe versie kan ook beter overweg met woordsamenstellingen, tussen-s en woorden met klemtoontekens. Ook deze nieuwe versie heeft met succes de keurmerkprocedure van de Nederlandse Taalunie doorlopen, wat de gebruiker de zekerheid biedt dat het product de officiële spelling volgt.

Lees meer...

Geen nieuwe spellingregels in 2015

Geen nieuwe spellingregels in 2015Het Nederlandse persbureau ANP heeft vandaag het bericht verspreid dat de Nederlandse Taalunie volgend jaar begint met de voorbereidingen van nieuwe spellingsregels, die in 2015 verschijnen.

De Taalunie laat weten dat dat niet juist is. Het regelsysteem van de Nederlandse spelling is met de editie van de Woordenlijst Nederlandse Taal in 2005 voltooid en de Taalunie zegt 'er zich goed van bewust te zijn dat de meeste taalgebruikers geen nieuwe spellingregels wensen'.

Lees meer...

OpenTaal publiceert tweede versie spellingwoordenlijst

OpenTaal publiceert tweede versie spellingwoordenlijstHet openbronproject OpenTaal publiceert vandaag de tweede versie van zijn openbronwoordenlijst Nederlands. Deze lijst draagt het Keurmerk Spelling van de Nederlandse Taalunie. Dit keurmerk geeft aan dat de woordenlijst overeenkomt met de officiële spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal, ook bekend als het Groene Boekje.
De spellingwoordenlijst van OpenTaal is in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik in openbronsoftware zoals het kantoorpakket OpenOffice.org, de webbrowser Firefox en het e-mailprogramma Thunderbird. Het wordt inmiddels ook gebruikt door Google in de eigen browser Chrome.

Lees meer...

Woordenlijst der Nederlandse taal werkt intelligenter

 
"Gezocht naar 'ten allen tijde'. Deze schrijfwijze werd niet gevonden in de Woordenlijst. Bedoelde u misschien: 'te allen tijde'?"

De webversie van de Woordenlijst der Nederlandse Taal (het Groene Boekje op internet) stuurt de gebruiker vanaf nu van de verkeerde naar de juiste spelling. Tot nog toe moest wie een woord zocht in de woordenlijst eigenlijk al weten hoe het geschreven wordt. Voortaan verwijst de Woordenlijst de gebruiker door van copie naar kopie, van produkt naar product, van creeren naar creëren, van CV naar cv, enzovoort.

Lees meer...

Waarom die lettertjes in de soep?


Bij uitgeverij Davidsfonds (Leuven) is het boek 'Waarom die lettertjes in de soep?' verschenen. Het is van de hand van Guy Tops. Tops was tot 2005 hoogleraar taalkunde aan de Universiteit Antwerpen (UA). Dit boek is geen handboek Nederlandse spelling maar een wegwijzer voor wie met argumenten en kennis van zaken wil deelnemen aan het spellingdebat.

Lees meer...

Geen nieuwe spelling in 2015

De spelling van de Nederlandse taal wordt in 2015 niet aangepast. Aan de Woordenlijst Nederlandse Taal die op het internet en in het zogenaamde Groene Boekje wordt gepubliceerd, zullen alleen nieuwe Nederlandse woorden en uitdrukkingen worden toegevoegd.

Lees meer...

'Spelling is het nuttigste onderdeel van het vak Nederlands'

Waar is het onderwijs Nederlands goed voor?
Dat is de centrale vraag die de Nederlandse Taalunie wil beantwoorden in Taalpeil. Taalpeil is een krant die de Taalunie een keer per jaar uitgeeft.

Lees meer...

OpenTaal woordenlijst krijgt Keurmerk Spelling van Taalunie

De Open Spellingwoordenlijst van het opensourceproject OpenTaal heeft het Keurmerk Spelling van de Nederlandse Taalunie gekregen. Dat wil zeggen dat de woordenlijst overeenkomt met de officiële spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal, het zogenaamde Groene Boekje.

Lees meer...

Workshop nieuwe spelling

'De Nieuwe Spelling' van de Nederlandse taal is het thema van een halvedagworkshop die op donderdag 15 februari in Gent plaatsheeft. De docent is prof. dr. Willy Vandeweghe. De workshop is een initiatief van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) in een samenwerking met het departement Vertaalkunde van de Hogeschool Gent.

Lees meer...

Leren spellen is veel meer dan de regels kunnen toepassen

Het jongste nummer van de Journal of Child Language bevat een artikel van de hand van Steven Gillis (Universiteit Antwerpen) en Dorit Ravid (Universiteit Tel Aviv) waarin de auteurs argumenteren dat de typologische karakteristieken van de gesproken taal in belangrijke mate bepalen hoe kinderen de geschreven taal verwerven, dus hoe ze leren spellen en spellingsproblemen oplossen.
Leren spellen omvat veel meer dan louter spellingsregels uit het hoofd leren en spellingpatronen analyseren en expliciteren. De kennis die kinderen gebruiken om te leren spellen is duidelijk taalkundige kennis. Die taalkundige kennis moet dus wel 'gekleurd' zijn door de gesproken taal die ze eerst al hebben leren spreken.

Lees meer...

'Spellingworkshop' in Nijme­gen

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober heeft in Nijmegen (aan de Radboud Universiteit) een (academische) workshop plaats over spelling. De workshop is de vijfde internationale workshop 'Writing Systems' en de titel is 'Constraints on Spelling Changes'. Ondertussen ligt het volledige programma vast. Het is beschikbaar via onderstaande website. Daar zijn ook de abstracts raadpleegbaar.

Lees meer...

Nederlandse spellingherziening officieel van kracht

Op 1 augustus is voor de overheid en het onderwijs in het Nederlandse taalgebied (Vlaanderen, Nederland en Suriname) de herziene spelling van de Nederlandse taal officieel van kracht (en dus verplicht) geworden. De gevolgen van de aanpassing lijken alles bij elkaar beperkt, maar de commotie is er in Nederland niet minder om. Meer dan van de aanpassingen zelf is die commotie allicht een gevolg van de manier waarop de aanpassingen tot stand zijn gekomen en de manier waarop erover is gecommuniceerd. In Vlaanderen is er weinig of geen animositeit waar te nemen.

Lees meer...

Geef de spelling wat speling

"Geef de spelling wat speling" heet het pamflet van Jan Renkema over de nieuwe of herziene Nederlandse spelling die vanaf 1 augustus officieel van kracht is.

Lees meer...

Spellingmuismat

Willem Hendrikx schrijft niet alleen voor het beeldscherm (zie 'Schrijven voor het beeldscherm (opleiding)'). Hij schrijft ook voor de muismat.

Lees meer...

De (beperkte) mogelijkheden om een schriftsysteem te veranderen

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober heeft in Nijmegen een workshop plaats over de (beperkte) mogelijkheden om een schriftsysteem te verbeteren. De workshop is de vijfde internationale workshop "Writing Systems" en de titel is "Constraints on Spelling Changes".

Het workshopthema sluit aan bij de spellingaanpassingen die momenteel in het Duitse en Nederlandse taalgebied worden doorgevoerd. De workshop wil onderzoeken hoe de mogelijkheden om de spelling te verbeteren onderhevig zijn aan beperkingen. Dat kunnen beperkingen zijn op het vlak van de leer- en onderwijsbaarheid van de spelling, taalkundige beperkingen, maar ook psycho- en sociolinguïstische beperkingen, en ook historische en praktische beperkingen.

Lees meer...

Spellingupdate voor Office

Wie met Microsoft Office 97 of 2000 werkt en de spellingchecker voor het Nederlands wil updaten zodat die ook de herziene spelling goed controleert, kan tot 14 april een gratis update aanvragen bij Polderland, het Nederlandse bedrijf dat voor Microsoft de spellingchecker ontwikkelt.

Lees meer...

Pinkhof Medische Spellingcontrole 3.0 met nieuwe spelling

Versie 3.0 van de Pinkhof Medische spellingcontrole is uit en is aangepast aan de nieuwe officiële spelling. Volgens Pinkhof "worden duizenden medische woorden nu anders gespeld".

Lees meer...

ElaN leert Hasselaren nieuwe spelling

De Hasselaar
Vanaf 1 augustus moeten alle ambtenaren de nieuwe officiële spelling van de Nederlandse taal volgen. Burgemeester Herman Reynders van Hasselt stelde vorige week een project voor om niet alleen de ambtenaren van zijn stad maar ook zo veel mogelijk Hasselaren vertrouwd te maken met de herziene spelling.

Lees meer...

Opstandige media gaan eigen spelling uitgeven

'De spelling van het Witte Boekje zal praktisch zijn en op minder en eenvoudiger regels gebaseerd zijn.'  Het Witte Boekje. Zo zal de nieuwe spellinggids heten die op 1 augustus verschijnt. 1 augustus is ook de datum waarop de herziene officiële spelling van het Groene Boekje van kracht wordt, zoals de Nederlandse Taalunie het wil.

Lees meer...

Hoorzitting over nieuwe spelling

De Volkskrant meldde afgelopen zaterdag dat de Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie op 20 februari in Brussel een openbare hoorzitting gaat organiseren over de nieuwe spelling. De Volkskrant citeert de voorzitter van de IPC, Bart Caron (Spirit) die zegt 'dat de commissie geschrokken is van de heftige reacties die de nieuwe spelling heeft opgeroepen bij met name de Nederlandse media.'

Lees meer...

Cd-rom 200 jaar spelling

1804: Verhandeling over de Nederduitsche spelling van Matthijs Siegenbeek.

1863: Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal van De Vries en Te Winkel.

1954: Woordenlijst Nederlandse Taal (eerste officiële Groene Boekje).

1995: Nieuwe uitgave Woordenlijst Nederlandse Taal n.a.v. spellinghervorming. 

2005: Nieuwe uitgave Woordenlijst Nederlandse Taal n.a.v. spellingherziening.

Het recentste Groene Boekje én de bovengenoemde voorlopers zijn nu samengebracht op één cd-rom, uitgegeven door de (Nederlandse) stichting Historic Future en het Genootschap Onze Taal.

Lees meer...

Van Dale Spellinggids met cd-rom

Bij uitgeverij Van Dale Lexicografie (Utrecht) is de 'Van Dale Praktijkgids spelling' verschenen. Ook deze gids bevat de spellingregels, veel probleemwoorden en tips en adviezen.

Lees meer...

De spellingkwestie

Over de nieuwe spelling is al veel geschreven. U kunt daarvoor o.a. uw krant of een naslagwerk raadplegen (zie eerdere berichtgeving voor een uitgebreide lijst van publicaties).  Over de spellingkwestie willen we wel nog iets schrijven.
Een aantal gezaghebbende Nederlandse media gaan de nieuwe officiële spelling van de Nederlandse taal niet gebruiken. Ze vinden de nieuwe spelling te verwarrend. De nieuwe spelling wordt normaliter op 1 augustus volgend jaar officieel van kracht. Dat wil zeggen dat ze dan verplicht wordt voor ambtenaren en mensen in het onderwijs.

Lees meer...

Spelling 2005

Over de veranderingen aan de officiële spelling van de Nederlandse taal hebt u de voorbije dagen en weken al alles gelezen in uw krant. U hebt kennisgemaakt met de herziening. U hebt voor- en tegenstanders aan het woord gehoord en gelezen. Wij zetten alleen nog even de voornaamste informatiebronnen op een rijtje.

Lees meer...

Spellingcaroussel

Bij uitgeverij Het Spectrum is het boekje Spellingcaroussel verschenen van Wim Daniëls. Daniëls beschrijft in Spellingcaroussel hoe de overheid zich al ruim twee eeuwen bemoeit met de spelling en hoe dat steeds weer felle debatten en diepe frustraties uitlokt.

Lees meer...

Aanvullende gegevens