Naar taal bewust burgerschap (Amsterdam, 4-7 juli 2018)

Naar taal bewust burgerschapHoewel we zijn omringd door taal elke dag, gaan veel mensen door het leven zonder zich bewust van haar essentiële rol.

De wereld zou een verschillende plaats als iedereen was om te gaan door het leven als een taal bewust burger? Taal bewust burgers zijn mensen die kunnen waarnemen van de effecten-taal heeft op zichzelf en op anderen en die in staat kritisch met taal deelnemen aan de maatschappij van vandaag zijn: op het werk, thuis, op school, binnen hun gemeenschappen, enz.

Maar wat is precies het dat taal bewust burgers moeten weten over? Hoe maken we hen bewust? En welk effect?

Taal bewust burgerschap is het thema van de komende conferentie van de Association for Language bewustzijn, van 4 tot 7 juli 2018 worden gehouden in Amsterdam.

Lees meer...

Teken talen van de wereld (handboek)

Teken talen van de wereld"Teken talen van de wereld" informatie over sommige 38 gebarentalen, met inbegrip van basisfeiten over elk van de talen, de structurele aspecten, de geschiedenis en de cultuur van de dove Gemeenschappen en geschiedenis van het onderzoek. Dit vergelijkende handboek is voor een minder gespecialiseerde publiek toegankelijk.

Lees meer...

Jaarlijkse conferentie van de taalkundige Society van België (8 juni 2015)

Jaarlijkse conferentie van de taalkundige Society Belgium (9 juni 2015)'Na enkele tientallen jaren in het wetenschappelijke vagevuur, taal evolutie heeft geregenereerde zijn plaats als een van de belangrijkste takken in de taalkunde, en het wordt steeds meer erkend als één van de belangrijkste bronnen van bewijsmateriaal voor begrip

menselijke cognitie. De jaarlijkse conferentie van de taalkundige Society Belgium (BKL-CBL), georganiseerd in samenwerking met de evolutionaire taalwetenschap Association, wil plaatsvinden op 8 juni 2015 aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De abstracte indiening deadline is 29 mei 2015.

Lees meer...

Massieve belangstelling voor online cursus taalwetenschap

MOOC inleiding taalwetenschapEr hebben zich naar verluidt al 30.000 mensen aangemeld voor de online cursus "Miracles of Human Language: an Introduction to Linguistics", een inleiding in de taalwetenschap door prof. dr. Marc van Oostendorp (Universiteit Leiden). De cursus is een MOOC. Een wat?

Lees meer...

Analogie. De kern van ons denken (boekrecensie)

Analogie, de kern van ons denken (boekrecensie)Analogie. Zo heet het nieuwe boek van Douglas Hofstadter, die u ongetwijfeld kent van Gödel, Escher, Bach (1979). 'Analogie' schreef hij samen met de Franse psycholoog Emmanuel Sander. Of beter, ze schreven elk hun eigen versie van het boek: Hofstadter in het Engels en Sander in het Frans. Nu is er ook een Nederlandse versie, van de hand van vertaler Jan Pieter van der Sterre.

Luk Vanrespaille las de Nederlandse versie: 800 bladzijden over de analogie, volgens de auteurs de brandstof én de motor van ons denken. Het voedsel en het vuur van ons denken. De grondslag. De kern van ons denken dus.

 Luk Vanrespaille: 'Ik zou dit wetenschapspopulariserend meesterwerk over onze denkmechanismen en hoe taal die faciliteert verplichte lectuur durven noemen.'

Een uitgebreide recensie én een parafrase per hoofdstuk.

 

Lees meer...

51 interviews over taal, taalkunde en het brein

Het vemogen te verlangenBij de Nederlandse uitgeverij Fosfor (Amsterdam) is het e-boek 'Het vermogen te verlangen (9 letters)' van de hand van Liesbeth Koenen verschenen.

Het boek bevat 51 interviews over taal en het menselijk brein, die Liesbeth Koenen de voorbije drie decennia bij toonaangevende taalspecialisten heeft afgenomen. Alle interviews samen geven een breed en rijk beeld van wat we weten over taal.

Lees meer...

UGent start lezingencyclus over taal en maatschappij

UGent start lezingenreeks over taal en maatschappijOp donderdag 25 september 2014 houdt taalonderzoeker Steven Delarue in Gent een lezing over tussentaal in het Vlaamse onderwijs - doodnormaal of problematisch? Op donderdag 6 november houdt zijn collega Mieke Vandenbroucke een lezing over grootstedelijke meertaligheid in het straatbeeld van Brussel en Amsterdam.

Hun lezingen maken deel uit van een cyclus van twaalf lezingen rond de thema's taal en migratie, taal en onderwijs, taal en media, en taal en multimodaliteit. Dat zijn thema's uit de taalkunde die volgens de organisatoren van de cyclus 'een grote actuele maatschappelijke relevantie' hebben. De onderzoekers die de lezingen verzorgen, zijn lid van de Gentse onderzoeksgroep Language in Society and Multilingualism (Lang+).

Lees meer...

VUB lanceert 'Multilingual Master'

VUB start met meertalige master taal- en letterkundeDe Vrije Universiteit Brussel (VUB) start met een meertalige masteropleiding Taal- en Letterkunde. De opleiding is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma en leidt tot een Engelstalig masterdiploma Taal- en Letterkunde: Master of Arts in Linguistics and Literary Studies.

Lees meer...

Dag van de Wetenschap ook beetje dag van de taalwetenschap?

Dag van de Wetenschap ook een beetje dag van de taalwetenschap?Zondag 24 november is het in Vlaanderen de Dag van de Wetenschap. Wetenschap en technologie hebben een centrale plaats in het leven van iedere dag veroverd. Ook taalwetenschap en taaltechnologie. Toch zetten vorig jaar slechts 2 van de 250 activiteiten taalwetenschap en taaltechnologie in de schijnwerpers. Wij vroegen ons toen af of taalwetenschap en taaltechnologie misschien geen promotie bij het brede publiek meer nodig hebben. En dit jaar? Hoe zit het dit jaar? Is de Dag van de Wetenschap dit jaar ook een beetje de Dag van de Taalwetenschap? De Taalsector zocht het uit.

Lees meer...

Nieuwe reisgids voor taalliefhebbers

Nieuwe reisgids voor taalliefhebbersTaaljournalist Gaston Dorren heeft een nieuw werk uit. Over taal natuurlijk, en weer over reizen. Reizen door het Europese taallandschap ook weer. Maar geen boek deze keer. Een app en in het Engels: The Language Lover’s Guide to Europe. Een digitale niche-reisgids voor taalliefhebbers.

Lees meer...

ANBF-onderzoeksmarkt 2013 op 29/11 in Namen

ANBF-onderzoeksmarkt 2013 op 29/11 in NamenDe tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF (Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France) vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 november aan de Universiteit van Namen.

Lees meer...

'Weg met het wetenschappelijke artikel'

Weg met het wetenschappelijke artikelWeg met het wetenschappelijke artikel. Taalonderzoeker Marc van Oostendorp zet graag een pakkende titel boven zijn blogposts of columns. Op Neder-L, sinds mensenheugenis het beste elektronische tijdschrift voor de neerlandistiek dat nog steeds beter wordt, schrijft hij: 'Op dit moment is het artikel de standaardmaat van wetenschappelijke output: hoeveel schrijf je er, hoe vaak worden ze gelezen en geciteerd, waar worden ze gepubliceerd - dat is hoe gemeten wordt hoe productief je bent. Maar eigenlijk gaat het er natuurlijk niet om hoeveel artikelen (inleiding, conclusie, besprekingen van alternatieve analyses in de literatuur) iemand produceert. Het gaat erom hoeveel kennis iemand bijdraagt aan de wetenschap.'

Lees meer...

'Vlaming is puristische reflex zo goed als kwijt'

Vlaming is puristische reflex zo goed als kwijtDe Vlaming is zijn puristische reflex zo goed als kwijt. Dat zegt de Leuvense taalonderzoekster Eline Zenner in een artikel van Wouter Verbeylen in de Campuskrant van 27 maart, naar aanleiding van haar doctoraatsverdediging.

Lees meer...

De toren van Babel in de actuele kunst (expo & lezing)

Expo over Babel in de Botanique in BrusselNog tot 21 april loopt in de Botanique in Brussel de tentoonstelling 'Babel'. De expositie toont 80 hedendaagse werken rond het thema van de toren van Babel. Op donderdag 11 april is er een lezing van filosoof en taalkundige Stefan Goltzberg.

Lees meer...

Door de bril van de taal (Guy Deutscher, vertaald door Felix van de Laar): recensie

Door de bril van de taal (Guy Deutscher, vertaald door Felix van de Laar): recensieDoor de bril van de taal
Ondertitel: Hoe woorden de wereld kleuren
Auteur: Guy Deutscher
Nederlandse vertaling: Felix van de Laar
Uitgegeven bij Unieboek - Het Spectrum (2012)
ISBN (paperback): 978-900031131-6
Recensie: Luk Vanrespaille


Velen hebben de intuïtie dat de taal waarin ze zijn opgegroeid minder neutraal is dan pakweg hun haarkleur. Men gaat er vaak van uit dat taal iets weerspiegelt van de aard van zijn gebruikers en sommigen menen ook dat taal iets doet met hen en hun denken beïnvloedt.

Zo is wel eens geopperd dat de anglicaanse godsdienst er noodzakelijk moest komen, vanwege de grammatica van het Engels, die zich ergens halverwege het katholieke Frans en het protestantse Duits ophoudt. En keizer Karel beweerde Spaans te spreken tegen God, Italiaans tegen de vrouwen, Frans tegen de mannen en Duits tegen zijn paard.

Lees meer...

Wat kan de constructiegrammatica betekenen voor de taaldidactiek?

Constructiegrammatica en taaldidactiek

Update 24/9/2013: Het programma is volledig en op onderstaande website te raadplegen. Inschrijven tot 31 oktober.

(24/12/2012) Op vrijdag 8 november en zaterdag 9 november 2013 wordt in Brussel aan de Université Saint-Louis de conferentie 'Constructionist Approaches to Language Pedagogy' (CALP2013) gehouden. Deze conferentie gaat in op de bijdrage die de constructiegrammatica aan de taaldidactiek kan leveren.

Lees meer...

Zondag was het Dag van de Wetenschap. Waar bleef de taalwetenschap?

Zondag ook Dag van de Taalwetenschap?(26/11/2012) Vorige week zondag vond in Vlaanderen op 75 plaatsen de Dag van de Wetenschap plaats. Er waren meer dan 250 workshops, demo's, lezingen, tentoonstellingen en andere activiteiten, die lieten zien dat wetenschap en technologie een centrale plaats in het leven van iedere dag hebben veroverd. Met de Dag van de Wetenschap wilde de Vlaamse overheid ook aangeven dat wetenschap en technologie belangrijke troeven zijn voor de toekomst van Vlaanderen.

Slechts twee van de tweehonderdvijftig activiteiten zetten taalwetenschap en taaltechnologie in de schijnwerpers. Hebben taalwetenschap en taaltechnologie - en bij uitbreiding taalwerk en de hele taalsector - geen promotie bij het brede publiek meer nodig?

Lees meer...

De taalcanon: Alles wat je altijd al had willen weten over taal

De taalcanon: Alles wat je altijd al had willen weten over taalBij uitgeverij Meulenhoff (Amsterdam) verschijnt het boek 'De taalcanon: Alles wat je altijd al had willen weten over taal' onder redactie van Mathilde Jansen en Marianne Boogaard. Vijftig taalwetenschappers beantwoorden in dit boek de belangrijkste vragen over het verschijnsel taal.

Kun je je moedertaal ook vergeten? Leren alle kinderen hun moedertaal even snel? Verschilt een gebarentaal per land? Bestaat er een talenknobbel? Kun je een nieuwe taal bedenken? Is er ooit één oertaal geweest? Praten mannen en vrouwen verschillend? Hoe werkt spraakherkenning via de computer? Staan alle woorden in de Van Dale? Wat is eigenlijk het nut van grammatica? En kan de taalwetenschap levens redden?

'Iedereen heeft wel een mening over taal. Over het gebruik van hun hebben, over de taal van Cruijff, over sms-taal, over Engelse woorden in het Nederlands. Maar wat weten we eigenlijk van taal?' Ook de website taalcanon.nl is nu online.

Lees meer...

Standaardspreker Nederlands bestaat niet

Standaardspreker Nederlands bestaat nietMannen en vrouwen praten verschillend. Vrouwen hebben over het algemeen een betrokken spreekstijl, met relatief veel werkwoorden en veelvoorkomende woorden. Mannen praten daarentegen informatiever en gebruiken meer zelfstandige naamwoorden en unieke woorden. Dat is een van de conclusies die de Nijmeegse taalonderzoeker Karen Keune trekt op basis van een uitgebreide corpusstudie. Ze promoveerde gisteren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bestaan mannentaal en vrouwenpraat dan toch?

Lees meer...

Door de bril van de taal

Door de bril van de taalBij uitgeverij Het Spectrum is het boek 'Door de bril van de taal' verschenen. Dit boek is de Nederlandse vertaling van 'Through The Language Glass', het nieuwste boek van taalonderzoeker Guy Deutscher. De vertaling is van de hand van Felix van de Laar.

De rol van de taal - van de moedertaal - roept vele vragen op. In hoeverre vertekent taal onze kijk op de wereld? En in hoeverre is de taal een spiegel voor onze culturele omgeving? Dit boek gaat over de verhoudingen en wisselwerkingen tussen taal en cultuur, natuur, waarnemen en denken.

Lees meer...

Standaardtaal is voor losers gelijk wij

Standaardtaal is voor lozers en ganetten gelijk ons!Wij, dat is de middenklasse in Vlaanderen. Economische positie: onzeker. Sociale status: onzeker. Aangewezen taalgebruik om hogerop te komen: standaardtaal, gemonitord Journaalnederlands. Gevolg: taalonzeker.

Zij, dat is de bovenklasse, de economische elite. Economische positie: verzekerd. Sociale status: verzekerd. Taalgebruik: tussentaal, spontaan Soapvlaams. Gevolg: 'Ma ge moet da allemaal nie zo serieus pakken, klap ne keer relaxt gelijk ekik.'

Wij, de gestreste losers onder het juk van de standaardtaal. Zij, bevrijd.

Ja ja, tussentaal is de ontspannen voertaal van het nieuwe rijke Vlaanderen. Dat bevestigt de Gentse taalonderzoeker Koen Plevoets in het derde nummer van de huidige jaargang van het tijdschrift Over taal.

Lees meer...

Themaloze taaldag Belgische Kring voor Linguïstiek: voor ieder wat wils

Taaldag Belgische Kring voor Linguïstiek is collegiale bedoeningDe jaarlijkse taaldag van de Belgische Kring voor Linguïstiek (BKL, Cercle belge de Linguistique) vindt dit jaar op zaterdag 19 mei in Luik plaats.

De uiterste datum om een voorstel voor een lezing in te dienen is 10 april. De jaarlijkse taaldag van de BKL heeft geen thema. Lezingen kunnen op alle mogelijke taalkundige onderwerpen ingaan en mogen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels gesteld zijn. Een selectie van de lezingen zal online gepubliceerd worden in de 'Studies van de Belgische Kring voor Linguïstiek'.
Deze themaloze (en allicht mede daardoor ongedwongen) taaldag is vooral opgezet als een gelegenheid om goede collegiale contacten te leggen.

Lees meer...

Grammaticalisatie en degrammaticalisatie in het Nederlands

Grammaticalisatie en degrammaticalisatie in het NederlandsOp donderdag 24 en vrijdag 25 mei wordt aan de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) een workshop over grammaticalisatie en degrammaticalisatie in het Nederlands gehouden. Muriel Norde (Universiteit Groningen) en Jan Nuyts (Universiteit Antwerpen) zijn de keynotesprekers. Het workshopprogramma is volledig en beschikbaar via onderstaande website. Deze workshop brengt theoretische en empirische bijdragen bijeen, al dan niet in een comparatief perspectief.

Lees meer...

Le Manger et le Dire (conferentie over het discours van de eetcultuur)

Le Manger et le Dire (conferentie over het discours van de eetcultuur)Het Brusselse centrum voor taalonderzoek LaDisco (Université Libre de Bruxelles - ULB) wijdt van 20 tot 22 september 2012 in Brussel een colloquium aan het discours van de eetcultuur. De titel van het colloquium luidt: 'Le Manger et le Dire. Pour une Approche du Discours Culinaire et Gastronomique'.

Lees meer...

Nieuw taalprogramma op Canvas

Nieuw taalprogramma op CanvasVanaf vrijdag 18 november zendt de VRT op Canvas gedurende zes weken iedere vrijdag een aflevering van het nieuwe taalprogramma 'Man over woord' uit.

Lees meer...

Taalgebruik en online media (conferentie)

Taalgebruik en online media (conferentie)De Université catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) en de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP, Namen) organiseren op 3 en 4 december volgend jaar in Brussel een internationale conferentie over online journalistiek en meer precies over het veranderende taalgebruik in de online media: 'Towards NeoJournalism? Redefining, Extending or Reconfiguring a Profession' - 'Vers un néo-journalisme ? Redéfinition, extension ou reconfiguration d’une profession'.

Lees meer...

Toegepaste taalkunde als bruggenbouwer in een geglobaliseerde wereld (studiedag)

Toegepaste taalkunde als bruggenbouwer in een geglobaliseerde wereld (studiedag)ABLA (Association Belge de Linguistique Appliquée - Belgische Vereniging voor Toegepaste Linguïstiek) organiseert op zaterdag 10 december in Antwerpen haar jaarlijkse studiedag, dit keer rond het thema 'toegepaste taalkunde als bruggenbouwer in een geglobaliseerde wereld'.

De jaarlijkse ABLA-dag is opgevat als een ontmoetingsplaats voor (Belgische) onderzoekers en practici in de toegepaste taalkunde. De ABLA-dag wil een klankbord zijn voor een groeiende gemeenschap en wil toegepast taalonderzoek ondersteunen en promoten, o.m. met de uitreiking van twee onderzoeksprijzen.

Lees meer...

Lezingenreeks over nanosyntaxis

Van 7 tot 10 november komt Michal Starke naar Gent voor een lezingenreeks over nanosyntaxis. Woorden en zelfs morfemen zijn al lang niet meer de kleinste ondeelbare deeltjes van de taal. De atomen van de taal zijn submorfemisch.

Lees meer...

Distinctions in English Grammar

Distinctions in English GrammarBij de Japanse uitgeverij Kaitakusha is het boek 'Distinctions in English Grammar' verschenen. Het is opgedragen aan Renaat Declerck, prof. em. Engelse taalkunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven. De redactie is van Bert Cappelle en Naoaki Wada.

Lees meer...

Onderzoekscompetenties en/in taal: studieavond voor leraren moderne talen in het ASO

Onderzoekscompetenties en/in taal: studieavond voor leraren moderne talen in het ASODonderdagavond 28 april organiseren het departement Vertaalkunde van de Hogeschool Gent, uitgeverij De Boeck en het tijdschrift Over taal een studieavond voor leraren moderne talen in het ASO over onderzoekscompetenties en/in taal.
Onderzoekscompetenties vormen sinds enkele jaren een specifieke eindterm voor leerlingen van de derde graad van het ASO (Algemeen Secundair Onderwijs).

Lees meer...

Psycholinguistics in Flanders

Psycholinguistics in Flanders (PIF 2011)Op woensdag 25 mei en donderdag 26 mei heeft in Antwerpen de conferentie 'Psycholinguistics in Flanders' plaats.

Lees meer...

English in Europe Today

English in Europe TodayBij de Nederlandse wetenschappelijke uitgeverij John Benjamins is het boek 'English in Europe Today' verschenen. De ondertitel luidt: 'Sociocultural and educational perspectives' en de redactie is van Annick De Houwer en Antje Wilton.

Lees meer...

Opleidingen taal- en letterkunde missen aansluiting bij beroepspraktijk

Opleidingen taal- en letterkunde missen aansluiting bij beroepspraktijkDe professionele gerichtheid van de Vlaamse universitaire opleidingen taal- en letterkunde is een zwak punt. De programma's bieden weinig aansluiting bij de actuele beroepspraktijk. De inbreng vanuit het beroepenveld blijft in de meeste opleidingen miniem. Er is weinig of geen structureel overleg met alumni. Het aantal stagemogelijkheden is dun gezaaid. Dat (en nog veel meer) staat te lezen in het visitatierapport taal- en letterkunde, het verslag van de externe doorlichting waaraan de Vlaamse universitaire opleidingen in het domein van de taal- en letterkunde vorig jaar werden onderworpen.

Lees meer...

Handbook of Pragmatics 2010

Handbook of Pragmatics 2010Bij de Nederlandse uitgeverij John Benjamins is de veertiende editie - editie 2010 - van het Handbook of Pragmatics verschenen. De redactie is opnieuw gevoerd door Jan-Ola Östman en Jef Verschueren, met medewerking van Eline Versluys.

Lees meer...

Framing: van grammatica tot toepassing

Framing: van grammatica tot toepassingBij uitgeverij John Benjamins (Amsterdam) is het boek Framing (ondertitel: From Grammar To Application) verschenen. De redactie is van Paul Sambre en Cornelia Wermuth.

Lees meer...

'Iedereen kent Newton en Darwin, niemand Bopp en Panini.' (De Grote Taaldag)

'Iedereen kent Newton en Darwin, niemand Bopp en Panini.'Op zaterdag 5 februari wordt in Utrecht de eerste editie gehouden van De Grote Taaldag.

De Grote Taaldag is een initiatief van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT), de Nederlandse vereniging voor toegepaste taalwetenschap Anéla, de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) en de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT).

Lees meer...

LOT Summer School 2011 in Leuven

LOT Summer School 2011 in LeuvenDe LOT Summer School heeft in 2011 plaats in Leuven, van 13 juni tot 24 juni.

Lees meer...

Across the Line of Speech and Writing Variation

Van 16 tot 18 november volgend jaar wordt in Louvain-la-Neuve de tweede editie gehouden van de conferentie 'Linguistic & Psycholinguistic Approaches to Text Structuring'. De conferentietitel luidt: 'Across the Line of Speech and Writing Variation'.

Lees meer...

Discourse in Organizations (internationale workshop)

International discourse in organizations (workshop)Van woensdag 21 september tot vrijdag 23 september volgend jaar wordt in Antwerpen de derde editie gehouden van de International Discourse in Organizations Workshop. Het thema is 'Managing Trust'.

Lees meer...

CLIN 21 in Gent

CLIN 2010 in GentDe 21ste editie van de jaarlijkse CLIN-conferentie (Computational Linguistics In The Netherlands) heeft op 11 februari in Gent plaats.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Het einde van de Nederlandse zin
 2. Why do we talk? (documentaire)
 3. Taal als systeem en taal in gebruik
 4. Fostering Language Teaching Efficiency through Cognitive Linguistics
 5. Welke rol speelt taal bij sociale uitsluiting?
 6. Meldpunt Taal geopend
 7. The Sociolinguistics of Globalization (boek)
 8. International Ibero-Romance Linguistics Conference (Leuven)
 9. The Syntax of Ellipsis: Evidence from Dutch Dialects (boek)
 10. Misschien dat de hoofdzin ontbreekt
 11. Alternatives to Cartography (boek)
 12. Toegepaste taalwetenschap cognitief benaderd (studiedag)
 13. ACCO-prijs voor innovatief onderzoek toegepaste taalkunde
 14. Toegepaste taalkunde in een meertalige context: creativiteit en innovatie (studiedag)
 15. Conferentie over lexicale ontlening
 16. Linguistic Variation Yearbook 2008
 17. Ellips centraal op BCGL 4
 18. Hoe taal de mens maakte
 19. Standaardnederlands en Standaardafrikaans in beweging
 20. Master in de meertalige tekstanalyse
 21. Master in de meertalige tekstanalyse
 22. Production, Perception, Attitude: interdisciplinaire workshop over taalvariatie
 23. Commissie Soete stelt geïntegreerde faculteit toegepaste taalkunde en taal- en letterkunde voor
 24. Studiedag over de werkwoordstijden
 25. Discourse in Organizations
 26. Mi jo, wat een sjikke prijzen!
 27. Information Structure (conferentie, Leuven)
 28. Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis
 29. De nieuwe Taalkalender van Onze Taal
 30. Taalmysteries opgehel­derd?! (entertainment)
 31. Linguistic Variation Yearbook 2007
 32. Zeventiende Colloquium Neerlandicum
 33. Perspectieven op het genus in het Nederlands (colloquium)
 34. Names In The Economy III (symposium)
 35. Expressions of Posture and Motion in Germanic (conferentie)
 36. Een grammatica van het Eton
 37. Alle Onze Taal Taalkalenders 1994-2007 op cd-rom
 38. Mensentaal (nieuw boek)
 39. A Cross-linguistic Reflection on Verb Typologies (conferentie)
 40. Internationale conferentie over Bantoetalen (Tervuren)
 41. The Semantics of Generics in Dutch and Related Languages
 42. Het einde van de standaardtaal (boek)
 43. Vlaming spreekt trager dan Nederlander.
 44. Cognitive Approaches to Pedagogical Grammar
 45. International Conference on Discourse and Grammar (Gent)
 46. Misverstanden over jongens- en meisjestaal
 47. Taalunie Scriptieprijs
 48. Linguistique des valeurs : programmes de linguisti­que néo-saussurienne
 49. La scalarité dans tous ses aspects
 50. Treedt stichtereffect ook op bij nieuwe talen?
 51. Nieuw tijdschrift over biolinguïstiek
 52. Liever een date dan een afspraakje
 53. Nieuwe benaderingen in de tekstlinguïstiek (congres)
 54. Over de snelheid waarmee onregelmatige werkwoorden regelmatig worden
 55. Programma LOT Winter School compleet
 56. Glottopedia, nieuwe wiki voor taalkundigen
 57. A Germanic Sandwich (workshop)
 58. Onderzoeksmarkt in Roubaix
 59. De neerlandicus toen, nu en straks
 60. Dag van de Nederlandse Zinsbouw in Leiden
 61. Berlitz opent 17de talen­centrum in Nijvel
 62. Moest ik van u zijn, …
 63. Rethinking the Coordinate-Subordinate Dichotomy
 64. New Reflections on Grammaticalization 4
 65. Conferentie contrastieve taalkunde in Leuven
 66. Between Discourse and Grammar
 67. Tabudag
 68. Alternatives to Carto­graphy (conferentie)
 69. Computertaalkunde in Nederland, België en daarbuiten
 70. Homo loquens en homo scribens
 71. De psycholinguïstiek in Vlaanderen
 72. De ondraaglijke lichtheid van het voorzetsel
 73. Theory and Typology of Proper Names
 74. Conferentie cognitieve linguïstiek in Rijsel
 75. AILA-conferentie volgend jaar in Essen (D)
 76. Grammaticale camouflage in het Surinaams Neder­lands
 77. Handbook of Pragmatics
 78. LOT Summer School komt naar Leuven
 79. Cognitieve Linguïstiekdag
 80. Speaker commitment
 81. Workshop Romaanse leenfonologie
 82. Cognitive Linguistics: Ba­sic Readings
 83. De flexibele plattegrond van de taal
 84. Bent u een goed verstaan­der?
 85. La phonologie du japonais
 86. Experimentele onder­zoeksmethoden
 87. Taalverandering in Europa is eenwordingsproces
 88. Varieties of voice
 89. Het adjectief
 90. ConSOLE XV in Brussel
 91. Een nieuwe generatie toegepaste taalkundigen
 92. Hoe mijn vader zijn woor­den terugvond
 93. Het ontstaan en de evolu­tie van taal
 94. Infosessie over vernieuwing BNTL
 95. Jaarlijkse tabu-dag in Groningen
 96. Scriptieprijs toegepaste taalkunde
 97. Chronos 7 in Antwerpen
 98. Globalisering voedt taalcontacten (conferentie)
 99. Neerlandistiek in contrast
 100. 596 universele symbolen
 101. Info-bulletin Anéla via website
 102. Trends in spraakmotorisch onderzoek
 103. LOT Winter School
 104. Toekomst KANTL nog enigszins onzeker
 105. Going Romance
 106. Emeritaat Siegfried Theis­sen
 107. Conference on Argu­mentation
 108. Marginale morfologie
 109. Prêt-à-parler
 110. ICLaVE 3
 111. De uitspraak van het Frans in België
 112. Adposities van beweging
 113. Pre-grammaticale langu­age games
 114. Neerlandistiek in contrast
 115. De invloed van de bijbel op het Nederlands
 116. 5de Sociolinguïstische Conferentie
 117. SummerTrans II
 118. Onderzoeksmarkt neer­landistiek
 119. De mooie paard
 120. Een dijk van een bibliogra­fie
 121. Les constituants prédica­tifs et la diversité des lan­gues
 122. Les structures de l'espace linguistique
 123. LOT Zomeracademie
 124. TABU-dag in Groningen
 125. De raadsels van het Limburgs
 126. Woorden die tellen
 127. De periferie van de zin
 128. Encyclopedia of Language and Linguistics
 129. Sociologie en tekstanalyse
 130. Tekst en context
 131. Sluipmoord op de BNTL
 132. Juniorendag
 133. Studiedag BNTL
 134. Gebouw Koninklijke Aca­demie te koop?
 135. Wie spreekt het snelst?
 136. Scriptieprijs Anéla
 137. Computationele semantiek
 138. CLIN 2004
 139. Juniorendag
 140. ICT en de neerlandistiek
 141. LOT winterschool
 142. Grafeem-morfeem-omzetting
 143. Hoe ontstaat grammatica?
 144. En hoe ontstaat taal?
 145. Clitic doubling in de Bal­kantalen
 146. Indefinieten en zwakke kwantoren
 147. De vele gezichten van fra­seologie
 148. Hoe ontstaat grammatica? (1)
 149. Geschiedenis van het ABN
 150. Nieuwe talencombinaties filologie populair

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts