Denken over vertalen: Tekstboek vertaalwetenschap

Denken over vertalen Naaijkens(Flaptekst) Denken over vertalen verscheen voor het eerst in 2004. Een echt overzicht van de vertaalbeschouwing in de breedste zin van het woord bestond toen nog niet. Dit tekstboek voorzag met succes in deze behoefte en beleeft nu een tweede druk. Het denken over vertalen staat nooit stil en deze tweede druk is dan ook hernieuwd en grondig aangevuld.

Het boek kent drie zwaartepunten: geschiedenis & beschrijving, kritiek & methodiek en reflectie & theorie.

De eerdere selectie, waarmee de samenstellers zo veel mogelijk verschillende standpunten wilden aanbieden, is uitgebreid met essays van onder anderen Luise von Flotow, Michaëla Wolf en Maria Tymoczko. Hierdoor waaiert het perspectief nu nog breder uit; de vernieuwing is mede gebaseerd op de ervaringen en wensen van de vele gebruikers van het tekstboek.

Denken over vertalen is een mix van praktische en theoretische reflectie, met teksten die van cultureel belang zijn én daadwerkelijk in het onderwijs of anderszins kunnen worden ingezet, in een gedachtewisseling of debat, in een vertaalatelier, workshop of seminar. De teksten liggen klaar om grondig besproken, geanalyseerd en bekritiseerd te worden.

 

Auteur: Ton Naaijkens

Thema: Vertaling

Taal: Nederlands

Uitgever: Vantilt

Jaar: 2010

Aantal pagina's: 368

ISBN: 9789460040467

Bron: https://vantilt.nl/boeken/denken-over-vertalen/

Aanvullende gegevens