Come dire: Galateo della communicazione

Hoe bartezzaghi zeggen(Flaptekst) De invallen van Bartezzaghi, vrolijke taalkundige en koning bij de woordspelers, tussen de prairies van de taal: zijn gebruik en misbruik, zijn trucs en dubbele betekenissen. De nieuwe manieren van communiceren in het tijdperk van digitale beschaving: het web, e-mails, sms. Blogs. Facebook en Twitter. Telefoons om te lezen en te schrijven. Hoe is het met het Italiaans dat we spreken? De nieuwe flaters. En de oude. Van de columnist van "La Repubblica", is dit een komisch portret van postmodern Italië, zijn taal, zijn grammatica, zijn morfologie, zijn syntaxis.

Lees meer...

Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages

Door het taalglas(Flaptekst) Het debat is eeuwenoud: Waar komt taal vandaan? Is het een artefact van onze cultuur of geschreven in ons DNA?

Vooraanstaande taalkundigen hebben in de afgelopen jaren de kwestie ogenschijnlijk opgelost: alle talen zijn fundamenteel hetzelfde en de specifieke taal die we spreken vormt ons denken niet op een significante manier.

Guy Deutscher stelt dat ze het mis hebben.

Lees meer...

Why translation matters

Waarom vertaling belangrijk is Grossman(Flaptekst) Why Translation Matters pleit voor het culturele belang van vertaling en voor een meer omvattende en genuanceerde waardering van de rol van de vertaler. Zoals de gerenommeerde vertaler Edith Grossman schrijft in haar inleiding: "Mijn bedoeling is om een nieuwe overweging van een gebied van literatuur te stimuleren dat te vaak wordt genegeerd, verkeerd begrepen, of verkeerd voorgesteld."

Voor Grossman heeft vertaling een transcendent belang: "Vertaling speelt niet alleen zijn belangrijke traditionele rol als het middel dat ons toegang geeft tot literatuur die oorspronkelijk is geschreven in een van de talloze talen die we niet kunnen lezen. Vertaling vertegenwoordigt ook een concrete literaire aanwezigheid met de cruciale capaciteit om de verhoudingen, met wie we misschien nog niet eerder een connectie hebben gehad, te vergemakkelijken en betekenis te geven .

Lees meer...

Denken over vertalen: Tekstboek vertaalwetenschap

Denken over vertalen Naaijkens(Flaptekst) Denken over vertalen verscheen voor het eerst in 2004. Een echt overzicht van de vertaalbeschouwing in de breedste zin van het woord bestond toen nog niet. Dit tekstboek voorzag met succes in deze behoefte en beleeft nu een tweede druk. Het denken over vertalen staat nooit stil en deze tweede druk is dan ook hernieuwd en grondig aangevuld.

Het boek kent drie zwaartepunten: geschiedenis & beschrijving, kritiek & methodiek en reflectie & theorie.

Lees meer...

Crescere nel bilinguismo: aspetti cognitivi, linguistici ed emotivi

Opgroeien in tweetaligheid(Flaptekst) Het thema van tweetaligheid bij kinderen is de laatste jaren veelbesproken bij onderzoekers, psychologen, logopedisten en werknemers in de kinderneuropsychiatrie. Dit is te danken aan de toename in migratiestromen. Tweetaligheid is een onderwerp waarbij de theoretische en praktische aspecten nauw verweven zijn met elkaar.

Het volume, uitgaande van de vergelijking tussen deze verschillende ervaringen, schetst een met redenen omkleed beeld van de kennis die in het veld is opgedaan, waardoor onderscheid kan worden gemaakt tussen wat typisch en atypisch is in de cognitieve taalontwikkeling van degenen die opgroeien in een omgeving " "Ik ga geen

Lees meer...

Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione

Dire quasi la stessa cosa Eco(Flaptekst) Het boek is het resultaat van een reeks lezingen en seminaries over vertaling, gehouden door Umberto Eco in Toronto, Oxford en de Universiteit van Bologna in de afgelopen jaren en de mondelinge interventie is bedoeld om de toon van het gesprek te behouden.

De teksten zijn bedoeld om theoretische problemen aan te kaarten vertrekkend van praktische ervaringen, die de auteur in de loop der jaren heeft opgedaan als corrector van vertalingen van anderen, als vertaler zelf en als vertaalde auteur die heeft samengewerkt met zijn vertalers. De centrale vraag is natuurlijk wat het betekent om te vertalen, en het antwoord, in dit geval de startvraag, is dat het betekent "bijna hetzelfde zeggen".

Lees meer...

Multilinguisme et traitement des langues naturelles

Meertaligheid en behandeling van natuurlijke talen(Flaptekst) Als resultaat van de internationale conferentie Meertaligheid en automatische taalverwerking, gehouden op 11 mei 2009 in Ottawa, presenteren de artikelen verzameld in dit boek de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van automatische taalverwerking, zowel theoretisch als praktisch.

Een beschrijving van de methoden voor het evalueren van automatische samenvattingen, het detecteren van atypische entiteiten in ontologieën of zelfs zelfconstructie met behulp van een semantisch lexicon wordt aangeboden. Er worden ook voorbeelden van IT-omgevingen met automatische taalverwerkingstools gepresenteerd, evenals een zelfcorrigerende applicatie die wordt ontwikkeld voor Franstaligen die in het Engels schrijven.

Lees meer...

Traduire: Défense et illustration du multilinguisme

Vertaal Ost(Flaptekst) We zijn nooit gestopt met leven in heimwee naar de Adamische taal die de overhand had vóór wat we de "catastrofe" van Babel beschouwen. Zodanig dat we onszelf vasthouden aan het dilemma: ofwel de enkele taal, ofwel de terugtrekking naar onze specifieke idiolecten.

Om aan dit verwoestende alternatief te ontsnappen, beschrijft François Ost wat de derde manier zou kunnen zijn: meertaligheid en vertaling. Zo ontstaat een krachtig paradigma dat, afgezien van de kwestie van talen, zichzelf elke keer oplegt in onze pluralistische wereld waarin kennis en waarden botsen zonder een superieur compositieprincipe.

Lees meer...

L'apprendimento della lingua straniera

Het leren van vreemde talen(Flaptekst) Wat zijn de psychologische mechanismen die betrokken zijn bij het leren van een vreemde taal? Hoe beïnvloeden persoonlijke attitudes, motivatie en vaardigheden in de moedertaal taalverwerving? Het boek presenteert de resultaten van psychologisch onderzoek dat licht werpen op de rol van cognitieve en motiverende variabelen potentieel betrokken bij het leren van vreemde talen.

 

Lees meer...

How Language Works: How Babies Babble, Words Change Meaning, and Languages Live or Die

Hoe taal werkt Crystal(Flaptekst)In dit fascinerende onderzoek over onderwerpen van hoe geluiden spraak worden tot hoe namen functioneren, beantwoordt David Crystal elke vraag die je ooit zou kunnen hebben over de ins and outs van taal op zijn gebruikelijke, verhelderende manier.

Doorheen het boek worden we wijzer over wenkbrauwflitsen (eyebrow flashes), fluittalen, hoe ouders hun kinderen leren praten, hoe beleefdheid over talen heen reist en hoe de manier waarop we praten niet alleen laten zien hoe oud we zijn, maar ook waar we vandaan komen en zelfs wie we willen zijn.

 

Auteur: David Crystal

Thema: Taalwetenschap

Taal: Engels

Uitgeverij: Penguin

Jaar: 2007

Aantal pagina's: 512

ISBN: 9780141015521

Andere werken van de auteur: (1) A little book of language, (2) You say potato, (3) The fight for English, (4) The gift of gab

Bron: https://www.penguin.co.uk/books/38419/how-language-works/9780141015521.html

Lees meer...

Qu'est-ce que traduire?

Wat te vertalen De Launay (Flaptekst) De auteur plaatst vraagtekens bij de notie van vertaling, zowel in de structuur ervan als bij het vertalen zelf.

Bij het bespreken van de positie van twee filosofen die vooral geïnteresseerd zijn in het thema van talen, zullen de vragen die inherent zijn aan een dergelijke praktijk overwogen worden: hoe verschilt de vertaling van het origineel dat het vertaalt? Wat is een origineel? Wat zijn de verbanden tussen vertaling en interpretatie: is een vertaling wezenlijk een interpretatie.

Of liever, hangt de betekenis van een vertaling af van de periode, het tijdvak en de context waarin de vertaler werkt?

 

Auteur: Marc de Launay

Thema: vertaling

Taal: Frans

Uitgever: Vrin

Jaar: 2006

Aantal pagina's: 128

ISBN: 9782711616886

Bron: http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711616886

Lees meer...

Laaggeletterdheid in de Lage Landen: Hoge prioriteit voor beleid

Laaggeletterdheid in de Lage Landen (Flaptekst) In Nederland en Vlaanderen samen zijn er ongeveer twee miljoen volwassenen die maatschappelijk niet al te best functioneren omdat ze onvoldoende kunnen lezen of schrijven. Reden voor de Nederlandse Taalunie om van laaggeletterdheid een speerpunt in haar sociaal taalbeleid te maken. De publicatie van het rapport 'Laaggeletterdheid in de Lage Landen. Hoge prioriteit voor beleid' is hierbij de eerste stap.

De stelling die in het rapport wordt verdedigd is dat laaggeletterdheid een probleem is dat alle geledingen van de samenleving betreft en dus ook breed moet worden opgepakt, niet alleen door onderwijs. De aanpak moet oog hebben voor verschillende subgroepen. De groep van laaggeletterde volwassenen omvat zowel de grootmoeder die haar kleinkind wil voorlezen als de achttienjarige schoolverlater op zoek naar werk.

Lees meer...

Leer y escribir para vivir: Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela

Lees en schrijf om Montserrat te leven(Flaptekst) Dit boek presenteert een globaal plan van de eerste fase van aanleren en leren van lezen en schrijven. Dit boek integreert de huidige kennis over wat lezen en wat schrijven zijn en de manier waarop we moeten begrijpen hoe kinderen hun gedachten opbouwen, dat wil zeggen, hoe ze leren, en de verschillende educatieve praktijken die nuttig zijn gebleken om het geletterdheidsproces te starten, altijd binnen het algemene kader van een klas. 

De voorstellen in het boek hebben de kwaliteit direct in de klas te zijn ervaren. Het boek laat zien hoe het echte gebruik van geschreven taal kan leiden tot situaties van lezen en schrijven die, met een adequate tussenkomst van de leraar, zinvol leren lezen en schrijven met zich meebrengen voor kinderen in het kleuteronderwijs en het begin van het primair onderwijs.

 

Auteur: Fons Esteve Montserrat

Onderwerp: Geletterdheid

Taal: Spaans

Uitgever: Graó

Jaar: 2004

Aantal pagina's: 293

ISBN: 9788478273362

Bron: https://www.grao.com/es/producto/leer-y-escrito-para-vivir-bi005

Lees meer...

La structure des langues

De structuur van Hagege-talen(Flaptekst) Zijn er universele kenmerken in de structuur van talen, in de zin van min of meer samenhangende set principes, wat betreft geluiden, grammatica en lexicon?

Het is deze vraag, die filosofen en taalkundigen al sinds het begin der tijden heeft gefascineerd, die dit boek probeert te beantwoorden. Hiervoor baseert de auteur zich op een volledige analyse van geluidsmateriaal van de organisatie van de uitspraken maar ook op de relaties tussen de taal, het menselijke subject en de samenleving waartoe de taal behoort.

 

Auteur: Claude Hagège

Thema: taalwetenschap

Taal: Frans

Uitgever: Presses Universitaires de France

Jaar: 2001

Aantal pagina's: 128

ISBN: 9782130524571  

Andere werken van de auteur: (1) Halte à la mort des langues, (2) Combat pour le français

Bron: https://www.cairn.info/la-structure-des-langues--9782130524571.htm?contenu=presentation

Lees meer...

After Babel: Aspects of Language and Translation

Na Babel Steiner(Flaptekst) Toen het boek voor het eerst gepubliceerd werd in 1975, vormde After Babel het eerste systematische onderzoek naar de theorie en processen van vertaling sinds de achttiende eeuw. After Babel vestigde zich snel als zowel controversieel als rudimentair bij het in kaart brengen van zijn eigen domein. Bovendien gaf het boek ook aanleiding tot een aanzienlijk, en nog steeds groeiende, verzameling van secundaire literatuur.

Zelfs vandaag de dag, als een stellige moderne klassieker, blijven veel van de inzichten in het boek provocerend en uitdagend. 

Voor de tweede editie van After Babel heeft George Steiner de tekst volledig gereviseerd, nieuwe en uitgebreide noten toegevoegd, een sterk bijgewerkte bibliografie geleverd (inclusief veel Russisch en Oost-Europees materiaal) en een nieuw voorwoord geschreven waarin het boek wordt gesitueerd in de context van hermeneutiek, poëtica en vertaalwetenschap.

 

Auteur: George Steiner

Thema: Taalkunde en vertaling

Taal: Engels

Uitgeverij: Oxford University Press

Jaar: 1998

Aantal pagina's: 560

ISBN: 9780192880932

Beschikbare vertalingen: Italiaans, Spaans, Frans, Duits, Pools, Roemeens, Japans

Bron: https://global.oup.com/academic/product/after-babel-9780192880932?cc=be&lang=en     

Lees meer...

La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea

De zoektocht naar de perfecte Echo taal(Flaptekst) Het verhaal van een illusie en een mislukking: de zoektocht naar een unieke en perfecte taal, die alle Europeanen kan doen verbroederen. Een droom die hardnekkig wordt nagestreefd, al sinds de 6e eeuw na Christus tot het heden, over de meest verschillende codes en talen heen: van wiskunde tot computers, van magie tot astrologie, van Esperanto tot moderne hybriden tussen verschillende talen.

Opnieuw biedt Umberto Eco zijn lezers het vermogen om rond te dwalen in de meest uiteenlopende kennisgebieden (van filosofie tot literatuur, van wiskunde tot wetenschap) met groot narratief talent.

 

Auteur: Umberto Eco

Thema: Taalbeleid

Taal: Italiaans

Uitgever: Laterza

Jaar: 1996

Aantal pagina's: 423

ISBN: 9788842050285

Beschikbare vertalingen: Engels, Spaans, Portugees, Sloveens, Frans, Pools, Duits, Nederlands (Europa en de volmaakte taal)

Andere werken van de auteur: (1) Trattato di semiotica generale, (2) Dire quasi la stessa cosa, (3) Come si fa una tesi di laurea, (4) Sulla letteratura

Bron: https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842050285      

Lees meer...

The Language Instinct: How the Mind Creates Language

(Flaptekst) Het boek bij uitstekBedek de taal Instinct over de ontwikkeling van menselijke taal door 's werelds toonaangevende expert op het gebied van taal en geest.

In deze klassieker legt 's werelds expert op het gebied van taal en geest op een heldere wijze alles uit wat je altijd al wilde weten over taal: hoe het werkt, hoe kinderen het leren, hoe het verandert, hoe de hersenen het bepaalt en hoe het evolueert. Met kundig gebruik van voorbeelden van humor en woordspelingen brengt Steven Pinker onze enorme kennis van taal samen tot een meeslepend verhaal: taal is een menselijk instinct, verbonden met onze hersenen door evolutie.

The Language Instinct ontving de William James Book Prize van de American Psychological Association en de Public Interest Award van de Linguistics Society of America. Deze editie bevat een update over de vooruitgang in de taalwetenschap sinds The Language Instinct voor het eerst werd gepubliceerd.

 

Auteur: Steven Pinker

Thema: Taalwetenschap

Taal: Engels

Uitgever: Harper Perennial

Jaar: 2007

Aantal pagina's: 576

ISBN: 9780061336461

Beschikbare vertalingen: Frans, Spaans, Chinees, Sloveens, Russisch, Hebreeuws, Italiaans, Koreaans, Arabisch, Japans, Nederlands (Het taalinstinct: Het taalscheppende vermogen van de mens)

Andere werken van auteur: (1) The Stuff of Thought, (2) How the Mind Works

Bron: https://www.harpercollins.com/9780061336461/the-language-instinct/

Lees meer...

Linguistic Justice for Europe and for the World

Linguïstische uitdagingen voor Europa - Van Parijs

(Flaptekst) In Europa en over de hele wereld verspreidt de vaardigheid in het Engels zich in een snelheid die nooit door enige taal in de menselijke geschiedenis is bereikt.

Deze schijnbaar onweerstaanbare groeiende dominantie van het Engels wordt vaak waargenomen en soms verontwaardigd aangeklaagd als zijnde compleet onrechtvaardig. Het boek begint met het argument dat de verspreiding van vaardigheden in een gemeenschappelijke lingua franca een proces is dat moet worden toegejuicht en versneld, vooral omdat het de strijd voor meer rechtvaardigheid in Europa en in de wereld voorziet van een essentieel wapen: een goedkoop medium voor communicatie en mobilisatie.

Onrechtvaardig

De daaruit voortvloeiende taalsituatie kan echter in drie verschillende betekenissen als onrechtvaardig worden beschouwd.

Ten eerste impliceert de goedkeuring van één natuurlijke taal als lingua franca dat haar moedertaalsprekers mogen genieten van een gratis ritje door te profiteren van de leerinspanning van anderen.

Ten tweede krijgen ze meer mogelijkheden doordat de vaardigheid in hun moedertaal een waardevoller bezit wordt.

En ten derde slaagt het voorrecht dat systematisch aan één taal wordt gegeven er niet in om gelijke achting voor de verschillende talen te tonen waarmee de verschillende delen van de betrokken bevolking identificeren.

Het boek beschrijft de overeenkomstige interpretaties van taalkundige rechtvaardigheid als coöperatieve rechtvaardigheid, verdelende rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van aanzien, respectievelijk. Verder, bespreekt het systematisch een breed scala van beleidsmaatregelen die kunnen helpen bij het bereiken van taalkundige rechtvaardigheid in deze drie betekenissen, van een taalkundige belasting op Engelstalige landen tot het verbod op dubbing of het taalkundige territorialiteitsbeginsel.

Tegen deze achtergrond, stelt het boek dat taalkundige diversiteit op zich niet waardevol is, maar toch beschermd moet worden als nevenproduct van het nastreven van taalkundige diversiteit als gelijkheid van waardering.

 

Auteur: Philippe Van Parijs

Thema: Taalbeleid

Taal: Engels

Uitgeverij: Oxford University Press

Jaar: 2011

Aantal pagina's: 320

ISBN: 9780199208876

Beschikbare vertalingen: Nederlands (Taal en rechtvaardigheid in Europa en de wereld)

Andere werken van de auteur: (1) Lingua Franca and linguistic territoriality, (2) Europe's Linguistic Challenge

Bron: https://global.oup.com/academic/product/linguistic-justice-for-europe-and-for-the-world-9780199208876?cc=be&lang=en

 

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts