Eigen woordenboek voor ambtenaren


'Het Helder Haags Woordenboek' is het eigen woordenboek van de ambtenaren van de Nederlandse gemeente Den Haag. Het woordenboek bevat ruim vijfhonderd ambtelijke termen die de ge-meente niet meer wil gebruiken.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts