Korte berichten van 22 maart 2012

 

Het Talenhuis verlengt Qfor-label
Taalopleider Het Talenhuis (Deinze) heeft voor de tweede keer het Qfor-kwaliteitslabel behaald. Het Talenhuis liet zich met de Client Scan doorlichten op klantentevredenheid en behaalde een score van 100%. Het Qfor-label is een kwaliteitslabel dat specifiek is ontwikkeld voor de training- en consultingbranche. (www.talenhuis.be)

 

A Germanic Sandwich
Van vrijdag 11 tot zaterdag 12 januari 2013 vindt in Leuven de vierde editie plaats van 'A Germanic Sandwich', een conferentiereeks waarin het Nederlands wordt vergeleken met zijn West-Germaanse buurtalen Engels en Duits. De uiterste datum voor het indienen van een papervoorstel is 15 juni 2012. (http://wwwling.arts.kuleuven.be/nedling/germanicsandwich2013/) (sandwich2013@arts.kuleuven.be)

 

Vertalen voor televisie
Bij Miles Academy (Vilvoorde) start op maandag 26 maart een nieuwe hands-on opleiding 'Vertalen voor televisie' in tien sessies. Wie deze cursus volgt, loopt alvast al bij Miles Subtitling in de kijker. Docent is freelanceondertitelaar Len Van Renterghem. (www.milesacademy.be)

 

www.functionaldiscoursegrammar.info
Van 6 tot 8 juni wordt in Gent de International Conference on Functional Discourse Grammar (IC-FDG-2012) gehouden. Het doel van de conferentie is het model van de functionele discourse grammatica (FDG), de 'opvolger' van de functionele grammatica, verder uit te diepen. (fg-fgw@uva.nl)

 

Linguistica Antverpiensia New Series
1 juni is de uiterste datum voor het aanleveren van abstracts voor het volgende nummer van het tijdschrift Linguistica Antverpiensia New Series. Het thema van het volgende nummer (12/2013) is 'Research models and methods in legal translation'. Het thema van het jongste nummer is 'Translation as a Social Activity - Community Translation 2.0'. Het vorige nummer was gewijd aan de vertaling van ironie. (www.lans-tts.be)

 

Nieuw lid Commissie beëdigde tolken en vertalers gezocht
De Raad voor Rechtsbijstand (Nederland) heeft een vacature voor de Commissie beëdigde tolken en vertalers. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met kennis en kunde op het gebied van taal-/tolk-/vertaalonderwijs en/of -toetsing als aanvulling op de collectieve expertise van de nu zittende leden. Ervaring met, of kennis van tolken en/of vertalen is een vereiste.
De Raad voor Rechtsbijstand is door de minister van Veiligheid en Justitie aangesteld om diverse taken op basis van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en het bijbehorende Besluit beëdigde tol¬ken en vertalers (Besluit btv) uit te voeren. De Commissie btv advi¬seert de Raad bij het toepassen van uitvoeringsbeleid in het kader van de Wbtv. Daarbij gaat het om de beoordeling van verzoeken tot (verlenging van de) inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers in die gevallen dat een tolk of vertaler geen relevante opleiding voor deze vaardigheid heeft afgerond, de zogenaamde Uitwijklijst, het beoordelen van verzoeken om registratie van aanvullende bekwaamheden (specialisaties), het aanwijzen van instellingen en deskundigen die taal- en cultuurtoetsen afnemen, het aanwijzen van instellingen en deskundigen die bijscholing voor tolken en vertalers verzorgen.
Op dit moment bevat de commissie onder andere vertegenwoordigers uit de tolk- en vertaalpraktijk, uit het tolk- en vertaalonderwijs, met kennis van diverse veelbeheerste Europese talen, met kennis van de Turkse en Arabische talen en dialecten.
De leden van de commissie ontvangen een vergoeding in overeenstemming met het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en voor reis- en verblijfkosten in overeenstemming met het Reisbesluit binnenland. Solliciteren vóór 6 april.
(www.bureaubtv.nl) (Meer info bij secretaris van de commissie, Pieter Bart Giebels (pbgiebels@bureaubtv.nl)
 

Aanvullende gegevens