Korte berichten van 9 mei 2012Masterclass Russisch
Maandag 14 mei geeft professor Tatjana Soldatjenkova aan het Instituut voor Russische Studies een masterclass over het gebruik van syntactische fraseologie in de Russische omgangstaal. Met syntactische fraseologie geeft de spreker uitdrukking aan zijn persoonlijke, subjectieve houding tegenover de werkelijkheid. De masterclass is voor gevorderden.
Meer info (in het Russisch): http://centrumvoorrussischestudies.be/images/master-class-14-5.pdf


SOS Vertaal Bureau Alfa Bea
Het Nederlandse platform Signalering Onjuist Spatiegebruik (SOS) probeert het toenemend onjuist gebruik van spaties in het Nederlands een halt toe te roepen. Op zijn website signaleert het platform onjuist spatiegebruik in de wereld. Doel van de website is de bezoeker bewuster te leren omgaan met de Nederlandse spellingregel dat samengestelde woorden gewoon aan elkaar geschreven worden. SOS was onlangs blijkbaar in Antwerpen en kwam er langs bij Vertaal Bureau Alfa Bea.
(http://www.spatiegebruik.nl/popup.php?id=3279)


Virtual Words verhuisd
Vertaalbureau Virtual Words is verhuisd naar de Witte Patersstraat 4 in Brussel (1040, Etterbeek). Hugues Steinier is de nieuwe CEO, Pierre Léonard verkoopdirecteur.


Vice & Versa Translation Company verhuisd
Vertaalbureau Vice & Versa Translation Company (Jean-Claude Lognoul) is verhuisd naar de route de Strée 28/6 in (4577) Strée.


Europe Translations verhuisd
Europe Translations (een dochteronderneming van de Trusted Translations Group) is verhuisd naar de Xavier Henrardlaan 12 in (1150) Sint-Pieters-Woluwe, alwaar Maxime en Adrien Mahieu eveneens de bvba Trusted Translations Europe hebben opgericht.


To The Point Translations verhuisd
To The Point Translations (Bruno Rubens) is verhuisd van Wansin naar de Luikersteenweg 47 in (3500) Hasselt.


Gerechtstolken via Skype?
Het Brussels parket wil onderzoeken of gerechtstolken ook via Skype mogelijk is. Aan Belga zei woordvoerster Wenke Roggen dat er binnenkort een proefproject begint bij de federale gerechtelijke politie op Brussels Airport (FGP Airport). Het is de bedoeling dat de tolk het verhoor van de verdachte op afstand volgt en simultaan tolkt via Skype. Zo zou men tijd en verplaatsingskosten besparen.


Videoconferentietolken
Het departement Toegepaste taalkunde van de Lessius Hogeschool Antwerpen en de lokale politie Antwerpen zijn twee van de zes partners in een Europees project dat nagaat hoe de prestaties van een gerechtstolk beïnvloed worden wanneer rechter, beklaagde en tolk niet alle drie samen zijn op dezelfde locatie. In zulke gevallen wordt gebruikgemaakt van een videolink. Het project onderzoekt hoe technologie invloed op het tolken kan hebben. Het project heet Avidicus 2, wat staat voor Assessment of Videoconference Interpreting in the Criminal Justice System 2.
(www.videoconference-interpreting.net)


 

Aanvullende gegevens