Korte berichten van 2 juli 2012

  
De prijs voor de beste bachelorproef gaat naar ...
Kersvers bachelor Bavo Meert heeft de eerste prijs voor de beste bachelorproef toegepaste taalkunde aan de Erasmushogeschool gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar de toepasbaarheid van een (bestaand en aan te passen) model voor de statistische evaluatie van tolkprestaties. De strenge externe jury gaf hem de beste punten voor de idee en de opzet, redelijk goede punten voor wetenschappelijke deugdelijkheid en een voldoende voor de talige kwaliteiten van zijn werkstuk. De jury zei benieuwd te zijn naar (rapportering over) zijn praktische experimenten en het stappenplan dat hij zegt te hebben ontwikkeld. (bavo.meert@student.ehb.be)
Agnès Feltkamp, voorzitter van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) maakte van de prijsuitreiking gebruik om nog dit te zeggen: 'Wij verheugen er ons over dat de academisering van de vertaal- en tolkopleidingen tot gevolg heeft dat er meer onderzoek naar onze vaardigheden verricht wordt. Er zijn zo veel wilde hypothesen over het werkproces, de kwaliteit, de automatiseringsmogelijkheden. Het is een goede zaak als al deze hypothesen stap voor stap - al zijn het nog zo kleine stappen - worden getoetst, verworpen of bevestigd.'


 

De prijs voor de beste ondertiteling gaat naar ...
Vertaalster Sanne Derks heeft de eerste zogeheten BZO-Ondertitelprijs gewonnen. Dit initiatief van de Nederlandse Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars (BZO) waardeert de beste ondertiteling. Sanne Derks won de prijs voor haar ondertiteling van de buikspreekshow Controlled Chaos van Jeff Dunham. Ze maakte de vertaling in opdracht van het bedrijf P2P, voor On Demand. Er waren zeven ondertitelklussen genomineerd. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro.


 

Taalassessment voor werknemers
'Verboden voor onbevoegden', 'prikkelend bij inademing'.
Veel werknemers worden op de werkvloer geconfronteerd met teksten die ze moeilijk vinden. Het gaat dan onder meer om aanwijzingen op borden in de werkruimtes, waarschuwingen op machines of schoonmaakmiddelen. Kan je wel goed, gezond en veilig werken als je dat soort teksten niet goed kunt lezen? R. Thijssen en E. Langens staan stil bij deze problematiek in nummer 177 van de jaargang 2012 van het tijdschrift LES. (www.tijdschriftles.nl)


 

Terminologie
Recent onderzoek stelt het nut van het normaliseren van terminologie in vraag. De Brusselse terminologieonderzoekscentra Termisti en CVC organiseerden op 20 april in Brussel een gemeenschappelijk seminarie over het belang van normalisatie en harmonisatie van terminologie. De presentaties van de verschillende sprekers zijn in pdf beschikbaar op de website van het CVC, Centrum voor Vaktaal en Communicatie van de Erasmushogeschool. (http://taalkunde.ehb.be/cvc/events/TSiB2012_en)


 

Is Nederlands saai?
Jongeren vinden de Nederlandse taal zo vanzelfsprekend dat ze er niet veel over nadenken. Als ze er dan toch over moeten nadenken, bv. omdat de Nederlandse Taalunie het hun vraagt, dan vinden ze saaie dingen met Nederlands, zoals de Nederlandse les, saai. Creatieve dingen met Nederlands, zoals muziek, cabaret of taalspelletjes vinden ze niet saai of ouderwets. Dat is wat volgens ons blijkt uit gesprekken die zijn gevoerd met honderd jongeren in Aruba, Nederland, Suriname en Vlaanderen.


 

Interpreting the Future
De Duitse federatie van vertalers en tolken (BDÜ, Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer) organiseert van vrijdag 28 tot zondag 30 september in Berlijn de tweede editie van Interpreting the Future, een internationale conferentie onder het motto 'Translators and Interpreters: Experts for International Communication in Specialised Fields'. Het programma omvat meer dan 100 presentaties en panelgesprekken. Er hebben zich naar verluidt al ruim 1000 deelnemers uit een dertigtal landen aangemeld. De eerste editie vond plaats in 2009 en kon 1600 deelnemers verwelkomen. (www.interpreting-the-future.com)
Mensen
Miloud Bouaouadja (matcher) en Haidar Al Mousawi (kwaliteitszorg) zijn vorige week in dienst getreden bij Ba-bel Vlaamse Tolkentelefoon vzw.


 

Aanvullende gegevens