Korte berichten van 5 september 2012
Europese Dag van de Talen
Op zondag 26 september is het Europese Dag van de Talen. Het thema is: 'Met talen kom je verder'.


Vertaler-tolk NL>FR
De Taaldienst van de Benelux zoekt een vertaler-tolk. Voornaamste taken: tolken en vertalen uit het Nederlands in het Frans. De betrekking geldt voor een (eventueel verlengbare) periode van vijf jaar. Meer info bij Ingrid Joosens, hoofd van de Taaldienst (tel. +32 2 519 38 49 of i.joosens@benelux.int)


De nuttigste vreemde taal om te leren?
In augustus stelde De Taalsector Online aan de taalprofessional de pollvraag 'Welke vreemde taal vindt u voor uw kinderen het nuttigst om te leren?' Engels, antwoordde 36%. Frans, zei 25%. 22% gaf Duits aan. Chinees (6%), Arabisch (4%) en Russisch (4%) gingen nog Nederlands (3%) vooraf. De opties Spaans, Hindi-Urdu kregen geen stemmen. In september luidt de pollvraag: 'Gebruikt u spraaktechnologie?'


Talen, mijn gedacht! (Oostende)
Van 12 tot 27 september staat in Oostende de interactieve taalexpo 'Talen, mijn gedacht!' opgesteld. 'Talen, mijn gedacht!' laat kinderen nadenken over hoe ze zich voelen bij de verschillende talen die ze spreken en horen. Tegelijk laat de expo volwassenen ontdekken dat de emoties gekoppeld aan talen niet te ontkennen vallen.
Voor begeleiders die een bezoek aan de expo goed willen voorbereiden, is er een volledig uitgeschreven activiteit beschikbaar. Voor wie na het bezoek grondiger rond meertaligheid wil werken, is er een handleiding met acht gebruiksklare workshops beschikbaar.
De expo is een initiatief van het Brusselse integratiecentrum De Foyer, in samenwerking met de Sociale Dienst voor Vreemdelingen (SDV) in Oostende. De SDV is een onafhankelijke welzijnsinstelling ter bevordering van het multicultureel samenleven. Meer info bij Bart Vandervorst (tel. 059 50 78 51 of vandervorst.bart@sdv.be).Vertelling en vertaling: narratologie en vertaalstudies
Op maandag 17 september wordt in Gent een internationale workshop gehouden over vertelling en vertaling: narratologie en vertaalstudies (Narration and Translation: Narratology and Translation Studies). Gastsprekers zijn Theo Hermans (University College London) en Gerald Prince (University of Pennsylvania). Deze workshop is een initiatief van de onderzoeksgroep 'Literatuur in vertaling' (Associatie UGent), het Studiecentrum Experimentele Literatuur (Vrije Universiteit Brussel) en de faculteit Toegepaste taalkunde van de Hogeschool Gent.
(http://vertalen.augent.be/narratologie)

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts