Kort bericht (Expertisecentrum Literair Vertalen, Miles, Smals en wat kost een vertaling?)


(15/10/2013)

Literair vertalers en LinkedIn
De LinkedIn-groep van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) heeft 584 leden.
(http://nl.linkedin.com/company/expertisecentrum-literair-vertalen-elv-?trk=ppro_cprof)
Projectcoördinator medische vertalingen
Miles Translations (Vilvoorde) zoekt een projectcoördinator medische vertalingen voor een vervangingscontract van 5 maanden (26/11 tot eind april 2013). Meer info bij Ania Barbé (ab@milesgroup.be)
Nieuwe rubriek op website ELV
De website van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) heeft een nieuwe rubriek waar wekelijks verslagen, filmpjes en blogberichten gerelateerd aan vertalen, vertaalevenementen enz. onder de aandacht worden gebracht. De rubriek heet Uitgelicht.
(http://literairvertalen.org/uitgelicht)
Wat kost een vertaling?
Common Sense Advisory, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de vertaalsector, heeft een marktonderzoek verricht over de prijs van vertalingen en verwante diensten. De resultaten van dat onderzoek heeft CSA in drie rapporten gebundeld.
In het eerste rapport (Trends in Translation Pricing) staat onder meer te lezen hoe de tarieven voor vertaling en verwante diensten sinds 2008 voor de dertig populairste talen op het internet geëvolueerd zijn.
Het tweede rapport (Translation Pricing by Language Pair) geeft een overzicht van de (gemiddelde) tarieven in 222 taalcombinaties. Hoeveel krijgen freelancers en kleine, middelgrote en grote vertaaldienstenleveranciers betaald?
Het derde rapport (What Translation Suppliers Need to Know about Pricing) gaat in op de typische vragen over de prijs van de vertaling. Dat zijn de vragen die steeds weer in enquêtes, op conferenties en in discussies met management en directie naar voren komen. (www.commonsenseadvisory.com)
Translator
Smals (Brussel) heeft een vacature voor een vertaler Frans / Nederlands. Voornaamste taken: diverse documenten vertalen FR > NL en NL > FR (brieven, nota's, verslagen van vergaderingen, handleidingen, artikels voor de bedrijfskrant, enz.), documenten nalezen, vertalingen aanpassen, taaladvies geven, simultaanvertaling tijdens vergaderingen, infosessies, studiedagen en dergelijke.  (www.smals.be)

Aanvullende gegevens