De toekomst van taalonderwijs in Europa

De toekomst van taalonderwijs in EuropaTaaldiversiteit is een van de grote troeven van de Europese Unie.

Om het potentieel van taalkundige diversiteit te bevorderen om meertalige competenties te ondersteunen en de mogelijke uitdagingen ervan het hoofd te bieden, moeten innovatief beleid en praktijken op het gebied van taalonderwijs worden geïmplementeerd in klaslokalen, scholen, regio's en landen, rekening houdend met pedagogische verschuivingen en voortdurende maatschappelijke trends zoals migratie en de toenemende mobiliteit van individuen.

Deze nieuwe taalonderwijspraktijken moeten de aanhoudende taaldevaluatie en -isolement overwinnen, bestaande taalhiërarchieën deconstrueren en een inclusief perspectief van alle talen toepassen, zowel in het onderwijs als in de samenleving.

In dit verband heeft een netwerk van deskundigen dat werkt aan de sociale dimensie van onderwijs en opleiding (NESET) een rapport gepubliceerd waarin nieuwe innovatieve benaderingen en strategieën van taalonderwijs in Europa worden onderzocht ter ondersteuning van het plurilingualisme van lerenden.

Het verslag is bedoeld om opvoeders en beleidsmakers te inspireren om te innoveren en toekomstgericht beleid en praktijken in het taalonderwijs uit te voeren.

Lees meer...

Creative Multilingualism: A Manifesto

Creative Multilingualism: A Manifesto"Creative Multilingualism: A Manifesto" (Open Book Publishers) onderzoekt de wederzijds verrijkende relatie tussen meertaligheid en creativiteit.

"Meertaligheid is fundamenteel voor de menselijke conditie. We zijn allemaal in zekere zin meertalig - zowel in termen van talent als in termen van ons dagelijkse 'taalleven'. Talen spelen een belangrijke rol als een creatieve kracht in onze gedachten en emoties, onze expressie en sociale interactie, en onze activiteit in de wereld - talen zijn een creatieve kracht in hoe we leven," zoals redacteuren Katrin Kohl en Wen-chin Ouyang zeggen in hun inleiding.

"Creative Multilingualism" is een manifest. Het pleit voor verandering op twee fronten: Ten eerste moet taal worden opgevat als intrinsiek divers - als talen. Het recht van individuen en cultuurgemeenschappen om zich in hun onderscheidende taal te uiten, moet worden ondersteund als een fundamenteel mensenrecht en moet worden gekoesterd als essentieel voor de duurzaamheid van de natuurlijke en culturele wereld.

En ten tweede moet creativiteit worden opgevat als onlosmakelijk verbonden met ons vermogen om taalkundig divers te denken, ons uit te drukken en te handelen. Talen zijn veel meer dan communicatieve 'tools': ze zijn creatief. Taaldiversiteit en creativiteit verrijken elkaar.

Dit boek presenteert onderzoek naar creatieve meertaligheid uitgevoerd in verschillende disciplines, van de geesteswetenschappen tot de sociale en natuurwetenschappen. Het is gestructureerd als een manifest, bestaande uit tien belangrijke stellingen die worden onderzocht door middel van verschillende case studies. Deze casestudies omvatten onder meer de rijke relatie tussen taaldiversiteit en diversiteit van identiteit, denken en expressie; de interactie tussen taaldiversiteit en biodiversiteit; het 'prismatische' ontvouwen van betekenis in vertaling; de voordelen van taalkundige creativiteit in de klas; en de vindingrijkheid die ten grondslag ligt aan 'conlangs' ('geconstrueerde talen') zoals Tolkiens Quenya en Sindarin, ontworpen om ingebeelde volkeren een onderscheidend medium te geven dat hun culturele identiteit kan uitdrukken.


Voor wie is dit boek?

Geschreven in een toegankelijke stijl, zal "Creative Multilingualism: A Manifesto" iedereen aanspreken die geïnteresseerd is in talen, het leren van talen, culturele uitwisseling, de rol van taaldiversiteit in ons dagelijks leven en het onbenutte creatieve potentieel van meertaligheid.

"Dit boek is een manifest ter bevordering van taaldiversiteit als een menselijk voordeel en mensenrecht. Als zodanig is het gericht op beleidsmakers met bevoegdheid voor onderwijs en meertaligheid in onze samenlevingen. Diversiteit van talen moet worden ondersteund als een rijke bron van creativiteit in de kunsten, en moet worden erkend voor zijn vitale belang in de wetenschappen," voegen Katrin Kohl en Wen-chin Ouyang toe.

Lees meer...

Kan receptieve meertaligheid een nieuwe wind door het taalonderwijs laten gaan?

Receptive multilingualism

Gent – Lillofee Meersseman - De wereld is vandaag meer dan ooit een dorp, waar veel culturen en talen samenleven. Hoe moeten we omgaan met die meertaligheid? Het Engels opent veel deuren in onze westerse wereld, maar als we daarbuiten willen gaan, volstaat één enkele taal niet. Hoe kunnen we met elkaar communiceren zonder de taaldiversiteit te verschralen? Receptieve meertaligheid kan ons een nieuw perspectief bieden.

Receptieve meertaligheid is een vorm van meertalige communicatie waarbij mensen elkaar verstaan zonder dat ze de taal van hun gesprekspartner spreken of de taal van hun correspondent schrijven. Anders gezegd: receptieve meertaligheid komt voor wanneer iedereen zijn eigen taal (moedertaal of andere taal naar eigen keuze) blijft spreken of schrijven én begrijpt wat er gezegd wordt of te lezen staat.

Waarom zouden we receptieve meertaligheid verkiezen boven één gemeenschappelijke taal zoals het Engels? En wat met receptieve meertaligheid in het onderwijs, in het taalonderwijs in het bijzonder? Kan receptieve meertaligheid een nieuwe wind door het taalonderwijs laten gaan?

Lees meer...

Kennisdossier - Omgaan met meertaligheid in het onderwijs

Kennisdossier - Meertaligheid in het onderwijsZoals op veel plaatsen in de wereld, leven er momenteel in het Nederlandse taalgebied (Nederland, België, Suriname) veel vragen over meertaligheid in het onderwijs.

Beleidsmakers, onderwijsprofessionals en ouders zitten met allerlei vragen. Op die vragen zijn ideologische antwoorden mogelijk, maar wat zegt de wetenschap? Wat zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten?

De Nederlandse Taalunie, de beleidsorganisatie voor de Nederlandse taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel) en Suriname, heeft een kennisdossier gepubliceerd met antwoorden op 24 vaak gestelde vragen over meertaligheid in het onderwijs. Titel van het dossier: 'Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied'.

Het kennisdossier is een initiatief van de Nederlandse Taalunie, en werd gerealiseerd in een samenwerking met Meertalig.nl (Nederland) en Meertaligheid.be (België). Doel is het maatschappelijke debat te voeden met feitelijke en wetenschappelijk correcte informatie. Het dossier is voorlopig alleen in de Nederlandse taal beschikbaar.

Lees meer...

Waarom ontbreken talen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

Waarom ontbreken talen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?Reading (UK), 15 September 2017, gastblog door Wine Tesseur - De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) streven ernaar de meest kwetsbare bevolkingsgroepen voorop te stellen en niemand achter te laten. Dat wil zeggen dat er gecommuniceerd moet worden in een brede waaier van talen, maar de nood aan meertaligheid wordt niet aangekaart in de SDGs.

Voorstanders van de SDGs stellen zich voor dat het realiseren van de Doelen voort zal komen uit gesprekken met kwetsbare bevolkingsgroepen, maar het blijft onduidelijk hoe deze duurzame, democratische tweerichtingscommunicatie tot stand zal komen.

Het feit dat talen nergens worden vermeld in de SDGs was het onderwerp van een Symposium van de Verenigde Naties over 'Taal, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en kwetsbare bevolkingsgroepen', dat plaatsvond in New York op 11 en 12 mei 2017. Het was het tweede evenement dat georganiseerd werd door de Studiegroep over Taal en de Verenigde Naties, een onafhankelijke groep van wetenschappers, beleidsmakers en ontwikkelingswerkers.

Als onderzoekster binnen het project 'The Listening Zones of NGOs: Talen en culturele kennis in ontwikkelingsprogramma's', dat uitgevoerd wordt door INTRAC (International NGO Training and Research Centre), de Universiteit van Reading en de Universiteit van Portsmouth, nam ik deel aan het Symposium en stelde een paper voor over de rol van talen in het ontwikkelingswerk van internationale, Britse NGOs.

Ik was benieuwd naar het werk van andere onderzoekers, ontwikkelingswerkers en beleidsmakers over de rol van talen in ontwikkelingswerk.

In deze blogpost deel ik een aantal ideeën en inzichten over de discussies en debatten die plaatsvonden tijdens deze twee stimulerende dagen.

Lees meer...

“Weg met deze ouderwets romantische opvatting over taalonderwijs!”

IntercomprehensieGent, 10 augustus 2017, Irina-Maria Roşca en Salvatore Mauro - Oei, u bent niet met een talenknobbel geboren? Toch zult u op de schoolbanken Frans en Engels en als het een beetje tegenvalt ook Duits leren.

U moet en zult deze talen leren lezen, leren verstaan en ook leren schrijven en leren spreken. Vooral dat laatste zal u bloed, zweet en tranen kosten.

En weet u wat? Hoe goed u met uw beperkt talent ook zult worden, nooit zult u de taal écht beheersen op het niveau dat u de ziel van de taal zult doorgronden, laat staan de ziel van de mensen en de cultuur achter de taal. Zonde van al de tijd en de moeite eigenlijk.

U hebt uw lot te danken aan een ouderwets romantische opvatting over taal waarvan u zich terecht afvraagt hoe zij in deze snel evoluerende en globaliserende informatiemaatschappij nog kan bestaan. Als u en ik elkaars taal goed kunnen verstaan, waarom moeten wij elkaars taal dan ook nog kunnen spreken eigenlijk?

U hebt gelijk: tijdverspilling. Gelukkig zijn er alternatieven: luistertaal of intercomprehensie bijvoorbeeld. Ja, we moeten nog een nieuwe, coole, catchy term verzinnen, maar het goede nieuws is dat u er al helemaal voor gewonnen bent. En, zo blijkt uit ons experiment in de straten van Gent, u bent niet alleen.

Lees meer...

Duurzame meertaligheid (26-27 mei 2017 - Kaunas, Litouwen)

Duurzame meertaligheid conferentieEen internationale conferentie over duurzame meertaligheid zal plaatsvinden op 26 en 27 mei, 2017 in Kaunas, Litouwen.

De conferentie duurzame meertaligheid is gericht op het samenbrengen van wetenschappers en professionals om kwesties die relevant zijn voor de duurzame ontwikkeling van de individuele en maatschappelijke meertaligheid te bespreken. Keynote sprekers omvatten Manuel Célio Conceição, voorzitter van de Europese Raad van de taal (ELC) en Jean-Marc Dewaele, voorzitter van de internationale vereniging van meertaligheid.

Lees meer...

De universiteit van Konstanz lanceert masterprogramma in meertaligheid

Universität Konstanz lanceert master in meertaligheidMeertaligheid is een spannend, zeer interdisciplinair en steeds relevanter studiegebied. Het departement van taalkunde aan de Universiteit van Konstanz (Duitsland) lanceert een nieuw 2-jarig (4 semesters) masterprogramma in meertaligheid vanaf april 2017.

Lees meer...

Drongo Talenfestival toont taalsector aan breed publiek

Drongo Talenfestival 2016Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2016 heeft in de Jaarbeurs in Utrecht het Drongo Talenfestival plaats.

Drongo bestaat in 2016 vijf jaar. Van een woensdagmiddag in de Amsterdamse bibliotheek is het festival gegroeid naar twee volle dagen in de Jaarbeurs in Utrecht. Van een vrolijke middag over meertaligheid naar een agendastellend evenement over het belang van taal. Hét talenfestival in het Nederlandse taalgebied. Nog anders gezegd, een place to be voor iedereen die interesse heeft in taal en, dit jaar nog nadrukkelijker, voor iedereen die werkt in de taalsector.

Lees meer...

Waarom is 21 februari Internationale dag van de moedertaal?

Internationale dag van de moedertaal, 21 februariToen in 1947 de staat Pakistan werd gesticht, had een ruime meerderheid van de ongeveer 70 miljoen inwoners Bengaals als moedertaal. Maar de enige officiële taal van het nieuwe Pakistan werd het Urdu. Dat besliste de politieke elite. Zij sprak Urdu, de belangrijkste taal in het westen van het nieuwe land. (Het westen heette toen West-Pakistan en is nu Pakistan.)

In het oosten van het nieuwe land (toen Oost-Bengalen en vanaf 1956 Oost-Pakistan genoemd), waar Bengaals de belangrijkste taal was, brak fel protest uit tegen deze taalbeslissing. Op de universiteit van Dhaka (nu de hoofdstad van Bangladesh) organiseerden de studenten al vanaf 1948 betogingen, maar die leverden niet veel op. Begin 1952 laaide het protest op de universiteit opnieuw op en opende de politie het vuur op de betogers. Op 21 februari vielen er verschillende doden.

Lees meer...

Hoe taaljournalist Gaston Dorren de wereld verovert

Lingo, A Language Spotter's Guide to Europe, Gaston DorrenBij de Britse uitgeverij Profile Books is het boek ‘Lingo’ van de Nederlandse taaljournalist Gaston Dorren verschenen.

Lingo (ondertitel: A Language Spotter's Guide to Europe) is een sterk herwerkte Engelse vertaling van Gaston Dorrens boek Taaltoerisme uit 2012. Een boek dat de recensent van De Taalsector ‘een ode aan Europa’s meertaligheid’ noemde en waarover hij toen concludeerde: ‘Als ik Europa was, liet ik het boek meteen in elk van de 53 talen vertalen. Op mijn kosten nog wel. Zo goed is dit boek.'

Van dit boek is er nu om te beginnen een Engelse vertaling. Maar niet zomaar een vertaling.

Lees meer...

The Multilingualism of Constantijn Huygens

The Multilingualism of Constantijn HuygensBij Amsterdam University Press is het boek 'The Multilingualism of Constantijn Huygens (1596-1687)' van de hand van Christopher Joby verschenen. Huygens kende acht talen: Nederlands, Frans, Latijn, Grieks, Italiaans, Spaans, Hoogduits en Engels. Daarnaast ging hij in mindere mate met Hebreeuws, Portugees en dialecten aan de slag. Met dit boek wil de auteur laten zien hoe Constantijn Huygens zich in zijn meertaligheid uitleefde.

Lees meer...

Masterclass meertalig opvoeden (27 november, Gent)

Exclusief voor taalprofessionals: Meertalig opvoeden (27 november, Gent)Update 23/11 - Nog 3 plaatsen! Op donderdag 27 november 2014 organiseert De Taalsector in samenwerking met expertisecentrum Code in Gent een masterclass over meertalig opvoeden, exclusief voor taalprofessionals.

Lees meer...

Is er iemand zonder moedertaal in de zaal?

Iemand zonder moedertaal in de zaal?Wat de stagiairs betreft, was 2014 voor De Taalsector nu al een topjaar. Mag ik u nog voorstellen: Eric Seth Ampong. Eric is meertalig opgevoed, maar op de vraag naar zijn moedertaal blijft hij het antwoord schuldig.

Een man zonder moedertaal, hoe kan dat nu? En nog wel bijna afgestudeerd als vertaler aan de Universiteit Antwerpen! Ja, zegt Eric, dat zit mij ook dwars en de tijd is rijp om het uit te spitten.

Hier komt het persoonlijke verhaal van de meertalige opvoeding van Eric Seth Ampong.

In het kader van zijn masterscriptie over meertalig opvoeden is Eric op zoek naar informanten. Bent u zelf meertalig aan het opvoeden of bent u zelf meertalig opgevoed én herkent u het verhaal van Eric? Of kent u iemand die het min of meer zoals Eric heeft meegemaakt? Doe Eric een plezier en deel uw informatie met hem. In ruil krijgt u als eerste zijn scriptie te lezen ... én een persoonlijke vermelding in zijn dankwoord.

Lees mee. Doe mee!

Lees meer...

De kus van een prinses (boekrecensie)

De kus van een prinses (boekrecensie)Recensies zijn saai. Dat vinden wij en we zijn zeker dat u dat ook vindt. Want u, beste taalprofessional, kunt van ons om het even welk taal- of taalgerelateerd boek gratis toegestuurd krijgen … in ruil voor uw recensie. Niemand moet er van weten.

Weg met de saaie boeken, weg met de saaie recensies. Eric en Dries van De Taalsector pakken het anders aan. Ze lazen De kus van een prinses van Chris Sterkens, Joëlle Delmoitiez en Elisabeth De Potter.

U gelooft nooit wat ze ervan vonden.

Lees meer...

Steeds meer (vragen over) twee- en drietalig opvoeden

Steeds meer (vragen over) twee- en drietalig opvoedenDe Nederlandse Taalunie besteedt in het jongste nummer van haar online tijdschrift taalunie:bericht uitgebreid aandacht aan twee- en drietalig opvoeden. “Tweetalig opvoeden, hoe doe je dat?” Het is een vraag die steeds meer mensen bezighoudt – zowel leken als professionals.

Lees meer...

"Taaldiversiteit zit in ons DNA"

Taaldiversiteit zit in ons DNATaaldiversiteit zit in ons DNA. Dat zegt uittredend Europees Commissaris voor Meertaligheid Androulla Vassiliou.

Vandaag 26 september is het in heel Europa de Europese Dag van de Talen. In veel steden wordt de meertaligheid echt gevierd. In Amsterdam komen morgen misschien wel 10.000 mensen (nog 2000 meer dan vorig jaar) naar het Drongo Festival voor meertaligheid.

Toch wordt er niet overal gevierd. En ook het feit dat de nieuwe Commissie Juncker meertaligheid geen portefeuille meer waard acht, is voor sommigen een domper op de feestvreugde.

"Meertaligheid en taaldiversiteit zijn diep in het DNA van de Europese Unie geworteld. Onze talen vormen een onafscheidelijk onderdeel van ons cultureel erfgoed en maken ons tot wie wij zijn," zegt Androulla Vassiliou.

Hallo taalsector?

Lees meer...

Drongo Festival viert meertaligheid

Drongo Festival, 27 september 2014 AmsterdamOp zaterdag 27 september 2014 heeft in Amsterdam de derde editie van het Drongo Festival plaats.

Vorig jaar kwamen er 7700 bezoekers naar de Amsterdamse Centrale Bibliotheek om zich te laten inspireren door alles wat met meertaligheid samenhangt.

Lees meer...

Exclusief voor taalprofessionals: Meertalig opvoeden (27 november, Gent)

Exclusief voor taalprofessionals: Meertalig opvoeden (27 november, Gent)Op donderdag 27 november 2014 organiseert De Taalsector in samenwerking met expertisecentrum Code in Gent een opleiding over meertalig opvoeden, exclusief voor taalprofessionals.

Lees meer...

Stedelijke meertaligheid en onderwijs (conferenties)

Stedelijke meertaligheid en onderwijs, maar 2015 GentBegin maart 2015 wordt in Gent drie dagen gedebatteerd over stedelijke meertaligheid en onderwijs.

Op 5 en 6 maart is er de tweede editie van de internationale conferentie 'Urban Multilingualism and Education' (UME). De dag voordien, op 4 maart, is er de tweede editie van de Vlaamse studiedag 'Stedelijke Meertaligheid & Onderwijs' (SMO).

Update 12/9/2014: de internationale conferentie krijgt een nieuwe titel: ‘Multilingualism in Education: policies, practices and assessment’.

Lees meer...

Verkiezingen: politici debatteren over meertaligheid in Brussel

Marnixplan Brussel organiseerde een kopstukkendebat over taal en meertaligheid in Brusse

Een kopstukkendebat over meertaligheid? Onmogelijk! Toch slaagde Marnixplan Brussel er zondag 27 april in om niet minder dan tien (10) politieke zwaargewichten uit Brussel rond de tafel te krijgen voor een debat over taal en vooral meertaligheid in Brussel.

Lees meer...

Amplexor overgenomen door euroscript

Amplexor overgenomen door eurosciptEnterprise content management-specialist Amplexor (Leuven) is overgenomen door het Luxemburgse euroscript International SA. Amplexor gaat samensmelten met de Belgische afdeling van euroscript in Zaventem, die naar Leuven zal verhuizen.

Lees meer...

Stedelijke meertaligheid in de EU (4/4, Brussel)

Stedelijke meertaligheid in de EUOp vrijdag 4 april 2014 wordt in Brussel een wetenschappelijk symposium over stedelijke meertaligheid in de Europese Unie gehouden: 'Urban multilingualism in the European Union: Bridging the Gap between Language Policies and Language Practices'.

Het symposium nodigt onderzoekers uit verschillende domeinen uit om samen na te denken over de relatie tussen taalbeleid en taalpraktijk in de publieke sector (onderwijs, overheidsdiensten, gezondheidszorg).

Steeds meer steden in Europa denken na over taalbeleid. Met dat beleid willen ze de talige superdiversiteit waarmee ze geconfronteerd worden en die het gevolg is van de toenemende migratie in goede banen leiden. Van een probleem proberen ze een troef te maken. Maar de supertaaldiversiteit op het grootstedelijke terrein wil al eens botsen met het taalbeleid dat de nationale overheid heeft uitgestippeld. Hoe geef je bijvoorbeeld aan meertalige kinderen meertalig onderwijs als van de nationale overheid alleen eentalig onderwijs mag?

Lees meer...

Aan de slag met anderstalige nieuwkomers in de klas (opleiding)

Anderstalige nieuwkomers in de reguliere klasHet Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel vangt anderstalige nieuwkomers (ANs) apart op, zodat ze vervolgens zo goed mogelijk kunnen doorstromen naar de reguliere klas. Er komen ook nieuwkomers meteen in de reguliere klas terecht. Hoe dan ook krijgen leerkrachten in de klas steeds vaker te maken met anderstalige leerlingen die - al dan niet na specifieke opvang - nog specifieke noden hebben, een grote inhaalbeweging te maken hebben en ook onderling in onderwijservaring en leeringesteldheid sterk verschillen.

Het Regionaal Integratiecentrum Foyer (Brussel) heeft een opleiding uitgewerkt voor leerkrachten die nog beter willen inspelen op de specifieke noden van anderstalige nieuwkomers in de klas.

Lees meer...

Ronde Tafel over de status van de taalprofessional: het verslag

Ronde Tafel over de status van de taalprofessionalOp 12 maart 2013 spraken taalprofessionals, taalbedrijven, vertegenwoordigers van verschillende beroepen en partijen uit verschillende segmenten van de taalsector met elkaar over de status van de taalprofessional.

De Ronde Tafel concludeerde met een aanbeveling en 4 concrete actiesuggesties om de status van de taalprofessional te verhogen.

Klik hier voor de pdf met het verslag (in het Nederlands).

 

De Ba(b)beltoren tot 20 januari in Antwerpen

De Ba(b)beltoren staat tot 20 januari in AntwerpenVan 20 december tot 20 januari staat op het De Coninckplein in Antwerpen de Ba(b)beltoren, een hedendaagse versie van de Toren van Babel ... maar wel afgewerkt.

Lees meer...

Hoe diagnosticeer je een taalprobleem bij een meertalig kind?

Symposium Meertalig, minder talig?Hoe diagnosticeer je als hulpverlener een taalprobleem bij een meertalig kind als je de thuistaal of thuistalen van dat kind zelf niet beheerst? Een probleem, als je weet dat het voor een goede diagnostiek cruciaal is dat je er alle taken die het kind spreekt bij betrekt.

Over dat probleem organiseren het Antwerpse expertisecentrum Code en de vzw Sig (Destelbergen) op vrijdag 7 februari 2014 in Antwerpen een symposium onder de titel 'Meertalig, minder talig?'

Lees meer...

Onderwijs, meertaligheid en slagen op school: Brussel en Montréal

Ronde Tafel over onderwijs, meertaligheid en school. Montréal en BrusselHet Regionaal Integratiecentrum Foyer (Brussel) organiseert op dinsdag 19 november een ronde tafel over 'Onderwijs, meertaligheid en slagen op school'. Deze ronde tafel presenteert de ervaringen in Montréal (Canada) en stelt de vraag wat Brussel van Montréal kan leren.

Lees meer...

Omgaan met taaldiversiteit in de vrije tijd (Brussel, 24/10)

Omgaan met taaldiversiteit in de vrije tijdKunnen vrijetijdsactiviteiten ook taalactiviteiten zijn? Als het aan de school en aan de ouders van meertalige kinderen ligt, dan moeten vrijetijdsactiviteiten ook de taalontwikkeling ondersteunen.

Vooral in de steden maar ook daarbuiten neemt de taaldiversiteit onder kinderen snel toe. Hoe kun je daar als animator of begeleider van kinderen in hun vrije tijd op inspelen?

Lees meer...

Meertaligheid ondersteunen (Conferentie in Brussel)

'Leren leren en werken in een andere taal lijkt een evidentie te worden maar het is dat niet, niet voor de lerende en niet voor de begeleider. Ondersteuning van de leerkrachten, docenten en werkgevers die met meertaligheid in hun organisatie te maken hebben, is dan ook een zeer belangrijk thema.'

Lees meer...

Doen we de volgende vergadering in luistertaal? (video)

Doen we de volgende vergadering in luistertaal?In luistertaal? Bedoeld is dat we elk gewoon onze eigen moedertaal blijven spreken. En dat we elk voldoende passieve kennis van de andere taal (of talen) hebben om naar de andere taal te luisteren.

Over luistertaal en de mogelijke toepassingen en voordelen van luistertaal hebben vijf Utrechtse studenten nu een videodocumentaire van een half uurtje gemaakt.

Hebt u ervaring met luistertaal? En is er een markt voor receptieve taalopleidingen?

Lees meer...

Meertaligheid als cement van de Brusselse samenleving?

Meertaligheid als cement van de stedelijke samenlevinHet Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum BRIO organiseert op vrijdag 21 juni een studiedag over de Brusselse taalsituatie: 'Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving'. Op deze studievoormiddag worden de resultaten van het derde Brusselse taalbarometeronderzoek voorgesteld en geanalyseerd. De taalbarometer peilde bij 2500 Brusselaars naar taalkennis, taalgebruik en taalattitudes. (Lees ook: Taaldiversiteit in Brussel blijft fors toenemen)

Sprekers zijn Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel), Paul De Knop (rector van de Vrije Universiteit Brussel - VUB), Rudi Janssens (BRIO, VUB), Laszlo Maracz (Universiteit van Amsterdam), Dave Sinardet (VUB) en Machteld De Metsenaere (BRIO, VUB).

Lees meer...

Is die taal van ver of van hier? Alles over talensensibilisering

Is die taal van ver of van hier? TalensensibiliseringDe wereld waarin we leven wordt steeds meertaliger. Overal horen en zien we vreemde talen en taalvariëteiten, talen van ver en talen van hier. Op school is het niet anders. En dus rijst de vraag: hoe leer je leerlingen met die talige diversiteit omgaan? Hoe gebruik je die taaldiversiteit op een positieve manier in de klas? Het antwoord heet talensensibilisering: leerlingen sensibiliseren voor talen. Maar wat moet je je daar concreet bij voorstellen? Vier taalonderzoekers uit Leuven en Gent onderzochten de voornaamste facetten (en effecten!) van talensensibilisering en hebben er een praktische wegwijzer over geschreven: ‘Is die taal van ver of van hier?’

‘Is die taal van ver of van hier?’ met ondertitel ‘Wegwijs in talensensibilisering, van kleuters tot adolescenten’ is een wegwijzer voor de onderwijspraktijk. Het boek (64 blz.) is van de hand van Koen Van Gorp, Mieke Devlieger, Carolien Frijns en Sven Sierens. Het is uitgegeven door Acco (Leuven).

Lees meer...

2de editie Drongo-festival over meertaligheid

2de drongo festival over meertaligheidEen gratis informatiemarkt met meertalige kinderboeken en materialen, taalcursussen voor kinderen en volwassenen, taaltesten, lesmateriaal voor het leren van Nederlands, online cursusaanbod, logopedie, enz. Helpdesks voor concrete vragen over taalverwerving en meertaligheid. Taalspellen en labs voor taalexperimenten. Workshops over meertalig opvoeden, meertalig voorlezen, meertaligheid en onderwijs. Simultaantolken proberen in een echte tolkcabine. Taalknutselen. Presentaties, lezingen, optredens, interviews, en een prijsuitreiking.

Op zaterdag 28 september vindt in Amsterdam het tweede Drongo-festival over meertaligheid plaats. Het programma is bekend en is op onderstaande website te raadplegen.

Lees meer...

Taaldiversiteit in Brussel blijft fors toenemen

Taaldiversiteit Brussel neemt nog steeds toe'Een onderwijsreorganisatie die inzet op meertaligheid dringt zich op.' Dat zegt VUB-onderzoeker Rudi Janssens over het onderwijs in Brussel, naar aanleiding van de publicatie van de derde Brusselse taalbarometer.

'Over welk aspect men het in Brussel ook heeft, men kan niet om de taaldiversiteit als basis van de sociale verwevenheid van de Brusselse samenleving heen. De uitdaging op zowel politiek als maatschappelijk gebied is leren omgaan met deze diversiteit,' zo staat in de taalbarometer te lezen.

Het Brusselse taallandschap ondergaat in snel tempo een aantal diepgaande veranderingen. Wat is er gaande? En wat kan de taalsector met deze taalomwenteling?

Lees meer...

Begeleiding voor ouders die (meer)talig willen opvoeden

Code biedt begeleiding aan ouders die meertalig willen opvoedenEen kwaliteitsvol taalaanbod is belangrijk voor de ontwikkeling van de moedertaal maar ook voor de ontwikkeling van andere talen bij kinderen. Dat staat vast. Maar hoe zorg je als ouder voor een taalaanbod van goede kwaliteit? En als je kind meertalig opgroeit? Hoe creëer je een rijke taalomgeving? Het Antwerpse expertisecentrum Code heeft daarover een begeleiding voor ouders uitgewerkt.

Lees meer...

Kom met uw ideeën en actiepunten naar de Ronde Tafel over de status van de taalprofessional

Ronde Tafel over de status van de taalprofessionalDe sector van de taalprofessionals vandaag
Een dozijn grote jongens en een paar duizend eenmansbedrijven. Ieder jaar komen er een paar honderd bij … en gaan er een paar honderd weer weg. Iedereen kan zijn eigen taalbedrijf starten. Er is weinig of niets voor nodig: geen ervaring, geen referenties, geen lidmaatschap van een beroepsvereniging, geen diploma, geen officiële erkenning, geen kwaliteitscertificaat.

Lees meer...

Hoe diagnosticeer je dyslexie bij meertalige kinderen?

Hoe diagnosticeer je dyslexie bij meertalige kinderen?Taalproblemen diagnosticeren bij meertalige kinderen en jongeren is niet eenvoudig. De vraag is immers altijd ook of het gaat om een stoornis die ook bij eentaligen voorkomt of om een probleem dat te maken heeft bv. met onvoldoende beheersing van het Nederlands. Regionaal Integratiecentrum Foyer (Brussel) organiseert een opleiding over de diagnostiek van dyslexie bij meertalige kinderen en jongeren ('Diagnostiek van dyslexie bij meertaligheid').

Lees meer...

Sociaal tolken en NT2 in inburgering: cijfers en trends

Jaarboek schetst trends voor sociaal tolken en NT2 in inburgering50.000 sociaal tolkopdrachten. Vier op de tien tolkopdrachten telefonisch. 192 certificeringsproeven sociaal tolk. Vlaamse Tolkentelefoon alleen nog met gecertificeerde tolken. 58 certificeringsproeven sociaal vertalen. 76.000 kandidaat-cursisten NT2.

Deze cijfers en meer trendmatige informatie over sociaal tolken en vertalen en over Nederlands als tweede taal (NT2) staan te lezen in het Jaarboek Integratie & Inburgering 2011, een publicatie van het Kruispunt Migratie-Integratie.

Lees meer...

Antwerpen doet geen beroep meer op stedelijke tolk- en vertaaldienst

Antwerpen doet geen beroep meer op stedelijke tolk- en vertaaldienstDe stad Antwerpen gaat geen beroep meer doen op tolken en vertalers van de stedelijke tolk- en vertaaldienst (STA). Hiervoor in de plaats zal de stad gebruikmaken van wat ze 'het bestaande marktaanbod' noemt: de tolk- en vertaaldienst van de provincie Antwerpen (TOPA) en freelance tolken en vertalers. Bovendien zullen stedelijke diensten en organisaties die tolk- of vertaalondersteuning willen, zoals scholen voor oudercontacten, daarvoor zelf moeten betalen.

Lees meer...

Pools voor fruittelers, Frans voor voetballers

Pools voor fruittelers, Frans voor voetballersIn navolging van hun Vlaamse collega's gaan nu ook Nederlandse fruittelers een intensieve taalcursus Pools volgen. In Kortrijk start voetbalclub KV Kortrijk met Franse lessen. 'Bij Kortrijk is Frans de voertaal,' zegt coach Hein Vanhaezebrouck in Sport/Voetbalmagazine.

Lees meer...

Het succes van tweetalig opvoeden (gids)

Het succes van tweetalig opvoeden (gids)Bij uitgeverij Acco (Leuven) is het boek 'Het succes van tweetalig opvoeden' van Elisabeth van der Linden en Folkert Kuiken verschenen. Dit boek is een gids voor ouders en opvoeders.

In 'Het succes van tweetalig opvoeden' (184 blz.) komen alle belangrijke vragen over tweetalig opvoeden aan bod. Is het nu al dan niet een goed idee om kinderen tweetalig op te voeden? Hoe kunnen ouders een tweetalige opvoeding dan het beste aanpakken? Is het niet moeilijk voor kinderen om twee of meer talen tegelijk te leren? En wat als ze hun twee talen door elkaar halen? Wat zijn de voordelen van tweetaligheid? Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek daarover? Welke rol kunnen crèche en school bij de tweetalige opvoeding spelen?

Lees meer...

Slotconferentie European Universities Network on Multilingualism (Brussel)

Slotconferentie European Universities Network on Multilingualism (Brussel)Op donderdag 18 oktober wordt in Brussel de afsluitende conferentie van het European Universities Network on Multilingualism (EUNoM) gehouden. Het congresthema luidt: 'Globalization, Modernity and Knowledge. Opportunities and challenges in a Multilingual world'.

Lees meer...

Ondertussen in Opwijk (2)

Ondertussen in Opwijk (2)Opwijk, een halflandelijke gemeente, vijfentwintig kilometer ten noordwesten van Brussel.

'Op de overigens succesrijke jaarmarkt in Mazenzele stond een marktkramer opgesteld met eentalig Franse opschriften. Hij verkocht geen slak. Een massa kijklustigen daagde op voor de roofvogelshow.' Dat schrijft correspondent Erik Gyselinck in Het Nieuwsblad.

Lees meer...

Taaljournalist Gaston Dorren schrijft ode aan Europa's meertaligheid

Taaljournalist Gaston Dorren schrijft ode aan de Europese meertaligheidBij uitgeverij Scriptum (Schiedam) is het boek 'Taaltoerisme' van taaljournalist Gaston Dorren verschenen. Dit boek is een gids voor een taalreis, een vakantie, een verkenningstocht door het boeiende Europese taallandschap. In 53 etappes gidst Gaston Dorren de taalliefhebber van de ene naar de andere Europese taal: 53 in totaal. De auteur beschouwt elk van de 53 talen als een interessante bezienswaardigheid. En bij elke bezienswaardigheid weet hij de verwondering van de reiziger/toerist op te wekken. Dit boek heeft niets encyclopedisch of schools en niets van een grammatica of een leerboek; het ademt de stemming en de afwisseling van de onbekommerde vakantiereis: de ene dag een fraai landschap, de volgende dag een kunsttentoonstelling in een levendige stad, dan een dagje luieren.

Lees meer...

Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012 (studiedag)

Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012 (studiedag)Op vrijdag 14 december organiseren ABLA (Belgische Vereniging voor Toegepaste Linguïstiek) en Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) in Luik een studiedag over het thema 'Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012'.

Op deze studiedag staan vier aspecten van meertaligheid centraal: (1) meertaligheid en tweede-/vreemdetaalverwerving, (2) meertaligheid en tweede-/vreemdetaaldidactiek en -onderwijs, (3) meertaligheid en vertalen, tolken, terminologie en vaktalen en (4) meertaligheid en taalbeleid.

Lees meer...

'De taalsector wordt stilaan volwassen.'

'De taalsector wordt stilaan volwassen.'Op donderdag 24 mei vielen we nog eens van onze stoel. Het gebeurde toen iemand door de microfoon sprak en zei: 'De taalsector wordt stilaan volwassen.' Omdat het contact met de grond onzacht was, herinneren we ons niet meer wie het zo zei. Het doet er niet toe. We weten wél nog waarom we van de stoel vielen.

Die dag vond in Brussel het Language Industry Web Forum plaats, een groots opgezette hoogmis voor de hele Europese taalsector. Voor een paar honderd genodigden was het live in Brussel te doen, voor de thuisblijvers was het te volgen via internet. Een niet te missen bijeenkomst voor iedereen van enige betekenis in de taalsector, u weet wel: de sector die Europa's unieke meertaligheid en taaldiversiteit schraagt, en die u als lezer van De Taalsector op de voet volgt.

Hoewel de taalsector - let op de kleine letters - in alle opzichten probeerde een volwassen indruk te maken, gedroeg hij zich nog als een kind in de wieg. En eigenlijk kan men net zo goed zeggen dat de taalsector in zijn ontwikkeling nog embryonaal is. Maar enfin, hoe kunnen wij dat zo zeggen?

Lees meer...

De Taalstudio organiseert festival over meertaligheid

De Taalstudio organiseert festival over meertaligheidOp woensdag 19 september organiseert De Taalstudio (Amsterdam) Drongo, een festival over meertaligheid en Nederlands in een meertalige omgeving. Het Drongo-festival is opgevat als een plaats waar alles over meertaligheid samenkomt, 'voor iedereen die leeft in de moderne meertalige wereld en daarin de weg wil vinden. Is mijn taal een probleem of juist een oplossing? Waar vind ik boekjes, deskundigheid, cursussen, tests, scholen? We hebben vragen en antwoorden, oplossingen, talenlabs, lezingen, films, experimenten en veel goede contacten. We zijn immers niet alleen - vrijwel de gehele wereld is meertalig.'

Lees meer...

Sociaal tolken en sociaal vertalen - hoe werkt dat nu eigenlijk?

Sociaal tolken en sociaal vertalen - hoe werkt dat nu eigenlijk?Het Kruispunt Migratie-Integratie heeft drie korte filmpjes over sociaal tolken en vertalen gemaakt. Twee filmpjes laten zien hoe sociaal tolken werkt - zowel ter plaatse als via de Vlaamse Tolkentelefoon. Het derde filmpje laat zien hoe sociaal vertalen werkt. Het Kruispunt M-I heeft ook een nieuwe gids voor hulp- en dienstverleners over sociaal tolken en vertalen klaar.

Lees meer...

Stedelijke meertaligheid en onderwijs (conferentie)

Stedelijke meertaligheid en onderwijsOp donderdag en vrijdag 7 en 8 maart 2013 vindt in Gent de 'International Conference on Urban Multilingualism and Education' (UME) plaats. Daags voordien, op woensdag 6 maart wordt in Gent ook een Vlaamse studiedag Stedelijke Meertaligheid en Onderwijs (SMO) gehouden.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Meertaligheid spreekt voor zich (30 jaar meertalig onderwijs in Brussel)
 2. Eigen en Vreemd. Meertaligheid in Nederland
 3. Meertaligheid is here to stay (proefschrift)
 4. Eat it or beat it! Het latest en greatest Engelse rijm
 5. Ondertussen in Opwijk
 6. Proeven van de Brusselse meertaligheid
 7. Over de mensen die niet alleen Nederlands spreken
 8. Lego Lingua: nieuwe taalprikkelende spellendoos
 9. Een instrument om Europa's meertaligheid te meten
 10. Omgaan met meertaligheid in het Vlaams onderwijs
 11. Frans Lyceum in Antwerpen start in september met tweetalig onderwijs NL-FR
 12. Onderwijsminister Smet krijgt stopzetting thuistaalprojecten niet uitgelegd
 13. Preventief en remediërend werken rond typische fouten in het Nederlands
 14. Studiedag evalueert tien jaar meertalig onderwijs in Brussel
 15. Meer taligheid in de les
 16. 'Meer investeringen nodig in taalkampen, stages en uitwisselingen'
 17. Nieuwe website bundelt versnipperde knowhow over meertaligheid
 18. Tolk- en Vertaalservice Gent viert tiende verjaardag met trefdag over meertaligheid in de stad
 19. Meertaligheid in je organisatie (vorming)
 20. Taal in de grensstreek (colloquium)
 21. Atheneum Sint-Pieters-Woluwe wil als eerste immersieonderwijs aanbieden
 22. K.U.Leuven biedt onderkomen aan dakloze jongeren die Engels willen leren
 23. De Kleuren van Talen (expo)
 24. Hoe help je allochtone ouders om de meertaligheid van hun kinderen te ontwikkelen? (workshop)
 25. Omgaan met taaldiversiteit op school (vorming)
 26. Derde editie Leuvens Talenfestival op 19 februari
 27. Wat brengt het leren van een nieuwe taal teweeg in onze hersenen? (publiekssymposium)
 28. Zijn immersiescholen dé manier om talen aan te leren?
 29. De kracht van emoties en attitudes bij meertalig opgroeiende kinderen (studiedag)
 30. Talenfeest heeft extra aandacht voor Duits, Frans, Nederlands, Spaans en Arabisch
 31. Heeft Malik misschien problemen omdat hij thuis Pools spreekt?
 32. Meertaligheid geen zelfstandige portefeuille meer in Barroso II
 33. Dag van de Moedertaal / Dag van de Thuistalen
 34. Communicatie met anderstalige ouders (studiedag)
 35. Taalcoach moet Nederlands als voertaal stimuleren bij OCMW Halle
 36. Meertaligheid in je organisatie (vorming)
 37. 'Taalsector heeft weinig last van crisis'
 38. Open Vld pleit voor erkenning Engels als onthaaltaal in Brussel
 39. Europa evalueert 'moedertaal +2'-principe
 40. Beperkt animo voor Europese Dag van de Talen
 41. Nederland meertalenland
 42. Nieuw: Tweetalige moedertaalverwerving
 43. De meertalige werkelijkheid van de stad
 44. Wat is de belangrijkste taal die uw kinderen moeten leren?
 45. Talen, mijn gedacht! in Brussel
 46. Lezingenreeks Taal en Gemeenschap
 47. UNESCO zet nieuwe Atlas van bedreigde talen online
 48. EU-noodnummer 112 is onvoldoende meertalig
 49. Internationale Dag van de Moedertaal
 50. UZ Brussel wil uitbreiden met meertaligheid artsen als troef
 51. 1 op de 8 leerlingen spreekt thuis geen Neder­lands
 52. Vier dagen Talenfeest in Brussel
 53. Meer geld nodig voor taalstudenten met typisch Brussels meertalig profiel
 54. Tweede vertaaltoets voor jonge vertalers
 55. Talen mijn gedacht!
 56. Erasmushogeschool or­ganiseert cause­rieën over meertaligheid
 57. “Meertaligheid is een troef voor Europa”
 58. Indien u het Nederlands niet voldoende machtig bent, …
 59. Amerikaanse verkiezingen zijn goede zaak voor taal­sector.
 60. Premies voor Waalse ge­meenten die het andersta­ligen gemakkelijk maken
 61. Loopt Anderlecht 1,4 mil­joen mis wegens onvolle­dige vertaling?
 62. Kind niet naar crèche omdat thuistaal niet Nederlands is
 63. Meertaligheid van onderuit (conferentie)
 64. Open VLD wil meertalenonderwijs stimuleren.
 65. Franstaligen vragen ondertiteling op RTBF.
 66. Moet men Nederlands kennen als men in Vlaanderen wil werken?
 67. Marokkaanse jongeren gebruiken taal als verkleedmateriaal
 68. Communiceren in een an­dere taal: culturele, taal­kundige en didactische aspecten
 69. Eerste intergouvernemen­tele conferentie over meertaligheid in de EU
 70. Stedelijke meertaligheid en interculturele commu­nicatie

Aanvullende gegevens