Meertaligheid: Brussel schakelt versnelling hoger

be Yalky, Be BrusselsBrussel, de hoofdstad van België en van Europa, is na Dubai de meest kosmopolitische stad van de wereld. 62% van haar inwoners werd in een ander land geboren of heeft een migratieachtergrond volgens de Internationale Organisatie voor Migratie.

Er worden in Brussel meer dan 100 talen gesproken. 8% van de Brusselaars spreekt noch Frans, noch Engels noch Nederlands. Toch zegt 90% van de Brusselaars de meertaligheid van de stad als positief te ervaren. Dat blijkt uit de recentste taalbarometer van taalsocioloog Rudi Janssens (Vrije Universiteit Brussel), die de taalsituatie in Brussel al ruim 20 jaar analyseert. Taaldiversiteit en meertaligheid zitten in het DNA van de stad.

Sinds vorig jaar heeft Brussel met Sven Gatz een minister voor de Promotie van Meertaligheid. In het regeerakkoord (2019-2024) en in het beleidsplan van de minister staan duidelijke ambities geformuleerd: Brussel wil een omwenteling teweegbrengen in het taalonderricht om de Brusselaars hun talen beter te laten beheersen, Brussel wil zich als meertalige regio internationaal op de kaart zetten, Brussel wil een internationaal expertisecentrum rond meertaligheid oprichten.

Vorige zaterdag vierde Brussel voor de eerste keer haar eigen Dag van de Meertaligheid. Sven Gatz stelde in het Brussels Parlement de Raad voor de Meertaligheid aan het publiek voor. 

Be Talky, Be Brussels. Wat roert er in Brussel?

Lees meer...

Welke maatregelen neemt de Russische regering voor de bevordering van de Russische taal?

Russian language promotionOp dit moment is de Russische regering actief betrokken bij de bevordering van de Russische taal in de wereld. Volgens de statistieken is het aantal van de Russisch-sprekende mensen drastisch gedaald sinds de Sovjet-Unie instortte, wat het Kremlin ertoe heeft geleid een ​​reeks maatregelen te nemen om de situatie te verhelpen. De inspanningen van de regering omvatten een scala van programma's ter bevordering van de Russische taal, waarvan sommige worden uitgevoerd door overheidsinstanties, terwijl anderen door toonaangevende onderwijsinstellingen. Deze programma's zijn niet alleen ontworpen om het aantal Russischtaligen te vergroten, maar ook om de economische en politieke positie van Rusland in de wereld te verbeteren. Dit artikel bespreekt de geschiedenis van de bevordering van de Russische taal in Rusland, en verklaart ook de momenteel gebruikte methoden voor de bevordering van de Russische taal in Rusland en in het buitenland.

Lees meer...

Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen

Belangrijk bericht aan de Nederlandstaligen

Iedereen spreekt toch Engels? Waarom zou je nu nog Nederlands leren? Toch leren aan ruim 175 universiteiten duizenden studenten Nederlands. Zijn ze goed gek?

En dus is een terechte vraag: wat doen al die mensen buiten het Nederlandse taalgebied met dat Nederlands? Hoe gebruiken ze de Nederlandse taal en, interessanter nog, hoe creëren ze daarmee waarde? Voor zichzelf, voor hun organisatie, bedrijf of samenleving? Een snapshot van de hand van Gergana, Bea en Arsen, die in Bulgarije, Slovakije en Noord-Frankrijk Nederlands studeren.

Lees meer...

Mediatoegankelijkheid in Italië

Mediatoegankelijkheid in Italië Gent, 29 juli 2016, Felien Mignon- In onze hedendaagse maatschappij draait alles rond informatie en communicatie. Toch zijn er nog te veel mensen die geen toegang hebben tot de mediaplatforms die voor ons deel uit maken van het dagelijks leven.

Volgens de Istat zouden er in Italië ongeveer 877.000 mensen met ernstige en minder ernstige gehoorproblemen zijn. Uit een ander onderzoek van deze organisatie blijkt dat het land in 2013 129.220 geheel of gedeeltelijk blinde mensen telde. Dit aantal ligt er hoog en lijkt voor de Italiaanse staat niet echt een prioriteit.

We zullen het dus hebben over mediatoegankelijkheid, en vooral over de toegankelijkheid van de televisieprogramma's die in Italië worden uitgezonden. Het thema "toegankelijkheid" is zeer ruim, dus we zullen het verder enkel hebben over de televisiesector.

Een stand van zaken

Lees meer...

Een nieuwe kans voor een meer persoonlijke bescherming van de taal, dankzij de Chancery Division (High Court) in Engeland

Een nieuwe kans voor een meer persoonlijke bescherming van de taal, dankzij de Chancery Division (High Court) in Engeland Gent, Isabelle Bambust - steeds vaker worden rechters geconfronteerd met internationale elementen. Het gebeurt bijvoorbeeld dat een Franse rechter niet-Franse wetten moet toepassen of dat de partijen niet de Franse nationaliteit bezitten, of dat de partijen niet in Frankrijk wonen.

Wanneer een partij zich in een ander land bevindt, is de communicatie van belangrijke documenten uit het gerechtelijk dossier niet eenvoudig. Ik denk bijvoorbeeld aan de taal van deze documenten. Een Franstalig document uit Parijs kan zo bijvoorbeeld in botsing komen met de officiële Nederlandse taal van Nederland waar de ontvanger van het document woont, of met de eigen taal van de ontvanger die de Nederlandse taal niet noodzakelijkerwijs beheerst.

Lees meer...

Taalrechten in strafzaken: Hof van Justitie neemt gas terug

Taalrechten in strafzaken: Hof van Justitie neemt gas terugU wordt veroordeeld in een strafzaak ergens in de EU. Volkomen ten onrechte, zo vindt u, en u wilt beroep instellen. Vindt u dat dat moet kunnen in een andere taal dan de taal van de procedure (die u niet beheerst)? In uw eigen taal bijvoorbeeld?

Lees meer...

Nieuwe pedagogische strategieën voor regionale en minderheidstalen

Minder vaak gesproken talen hebben een duidelijke nadeel als het gaat om te concurreren met cultureel en economisch domineert talen zoals Engels, Frans of Duits. Hoe kunnen regionale en minderheidstalen profiteren van Open educatieve praktijken? Hoe kunnen Open Educational Resources worden gebruikt taal en culturele diversiteit in Europa te voeden?

Lees meer...

Meertaligheid: een troef! (boek)

Meertaligheid: een troef!In Gent is vorige week het boek 'Meertaligheid: een troef!' voorgesteld. Het is van de hand van Sara Gielen en Ayşe İşçi, pedagogisch begeleiders bij de stad Gent, en uitgegeven bij Abimo (Sint-Niklaas). Dit boek nodigt scholen en opvanginitiatieven uit om een talenbeleid uit te stippelen en op een positieve manier met de meertalige rijkdom van kinderen en jongeren om te gaan.

Lees meer...

HoGent onderzoekt talenbeleid bij kmo's

HoGent onderzoekt talenbeleid bij kmo'sWat heeft een kmo nodig op het vlak van vreemde talen? Waar ervaart de kmo taalproblemen? Waar ziet de kmo opportuniteiten als het over vreemde talen gaat? En wat is er dan haalbaar of concreet toepasbaar?

De faculteit Bedrijf en Organisatie van de Hogeschool Gent voert momenteel een onderzoek uit naar talenbeleid bij kmo's. Kmo's die de onderzoeksenquête invullen, kunnen een persoonlijk feedbackrapport ontvangen.

Lees meer...

Hoe maakt digitalisering studenten taalvaardiger? (studiedag)

Forumdag Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger OnderwijsHoe kan digitalisering de taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs versterken? Dat is de centrale vraag op de zevende forumdag, een bijeenkomst van het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs. De forumdag heeft dit jaar op dinsdag 19 mei 2015 in Gent plaats onder het motto 'Taalbeleid in de 21ste eeuw'.

Taalvaardigheid is essentieel voor studiesucces, zo blijkt uit onderzoek. En niet alleen in taalstudies. Bij het verwerven en aantonen van professionele kennis en vaardigheden kan taalvaardigheid een krachtige hefboom zijn. Kán, want vaak is ze niet goed genoeg.

Lees meer...

Occitaans in de peau in Pau

Gent, Isabelle Bambust - Er waait een mistral door het Franse rechtslandschap. Of moet ik Mistral schrijven naar Frédéric Mistral, de Franse schrijver en lexicograaf van de Occitaanse taal? De wind waarvan sprake heeft inderdaad een Occitaanse toets1.

Op vrijdag 17 oktober 2014 verschijnt Julien Bordenave, 26 jaar, voor de strafrechter in Pau. Mijnheer Bordenave is voorzitter van “Information Sud Ouest”, vereniging die het stamlokaal van de organisatie “Libertat !” exploiteert. Bordenave wordt vervolgd voor strafbare feiten gepleegd op de Fête de la musique in de maand juni 2014. Julien Bordenave spreekt tijdens het proces alleen Occitaans en wenst zich in zijn moedertaal uit te drukken. De rechter schort de zitting op om zich te buigen over de eventuele tussenkomst van een tolk. Een kwartier later besluit de rechter …

Lees meer...

Vertalen voor een blind of slechtziend oog

Vertalen voor een blind of slechtziend oogGent, Isabelle Bambust - De ontvangst van gerechtelijke documenten (uit andere landen) en de verschijning voor een (vreemde) rechter roepen taalvragen op. Het is niet altijd even duidelijk welke taalrechten de burger heeft, en of hij altijd op een vertaling van een document of op bijstand van een tolk kan rekenen. Ik verdedig een zo ruim mogelijke toepassing van een taal die de burger begrijpt, en dit zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken.
De blinde of slechtziende persoon krijgt in mijn onderzoek rond taalbescherming bijzondere aandacht. Voor die particuliere categorie van rechtsonderhorigen is het belangrijk dat eerst de taalrechten worden bepaald, alvorens over te gaan tot een speciale bescherming met betrekking tot hun blindheid of slechtziendheid. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin een Nederlandstalige blinde een Duitstalige akte te betekenen met een (Duitstalige) transcriptie in brailleschrift. Maar wórdt deze speciale categorie van personen werkelijk extra beschermd?

Lees meer...

Meertaligheid en tolken in asiel- en migratiesettings (colloquium)

International Colloquium on Multilingualism and Interpreting in Settings of Globalisation (MIAM)De wereld is in beweging. Overal zijn er asielzoekers en migranten. Op veel plaatsen hebben zij recht op taalbemiddeling. Vaak is het recht op tolkenbijstand bij wet geregeld en zijn de gevestigde instellingen op een zekere mate van meertaligheid voorzien.

Maar in de realiteit stellen de hybride taalrepertoires die asielzoekers en migranten meebrengen de gevestigde praktijk danig op de proef. Op 19 en 20 februari 2015 zoomt een internationaal colloquium in Gent in op de complexiteit van meertaligheid en tolken in de asiel- en migratiesetting - een complexiteit die vaak onderschat en zelfs vergeten wordt.

Lees meer...

Taalontwikkelend lesgeven en leren (15/10, Aalst)

Taalontwikkelend lesgeven en taalontwikkelend leren: 15/10 AalstTaalontwikkelend lesgeven in het hoger onderwijs, hoe doe je dat als vakdocent? En taalontwikkelend leren, als student? An De Moor en Pieterjan Bonne geven het antwoord op de eerste vraag. Edith Alladin en Wilma van der Westen op de tweede. Woensdag 15 oktober 2014 in Aalst.

Lees meer...

Welk taalbeleid voor Europa? (4-5 december, Brussel)

Welk taalbeleid voor Europa?Welk taalbeleid voor Europa? Dat is op 4 en 5 december (2014) in Brussel de centrale vraag op het Forum van de Conseil Européen pour les Langues / European Language Council (CEL/ELC). Voor de openingslezing komt Herman Van Rompuy.

Lees meer...

Taalunie lanceert nieuw digitaal tijdschrift

Taalunie lanceert nieuw online tijdschrift over en voor het NederlandsDe Nederlandse Taalunie brengt een nieuw online tijdschrift over en voor het Nederlands uit: Taalunie:Bericht. Via haar online tijdschrift wil de Taalunie naar buiten treden met haar visie en haar activiteiten en tegelijk een breed beeld geven van wat er vandaag in en met het Nederlands gebeurt.

Lees meer...

'We zijn bekrompen met taal'

Als we vasthouden aan het Nederlands gaan we nooit buitenlandse studenten binnenhalen'We gaan nooit buitenlandse studenten binnenhalen als we vasthouden aan de Nederlandse taal.' Dat zei Paul De Knop, rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), vorige week tijdens een rectorendebat in de Gentse Vooruit.

Lees meer...

De Taalunie op de Boekenbeurs

De Nederlandse Taalunie heeft een stand op de Boekenbeurs 2013De Nederlandse Taalunie staat van 31 oktober tot 11 november 2013 op de Boekenbeurs in Antwerpen.

Lees meer...

Word de taalbeleidsexpert van je school (opleiding)

Word de taalbeleidsexpert van je schoolHet Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven organiseert vanaf oktober een opleiding tot taalbeleidsexpert in het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

'Ben je een directeur, leerkracht, zorgcoördinator of taalbeleidscoördinator die een taalbeleid wil realiseren op een basisschool of een secundaire school? En wil je een expert worden in het opzetten en begeleiden van een taalbeleid binnen jouw school of opleiding? Wil je bouwen aan je competenties om collega's te coachen op het vlak van taalbeleid? Wil je je eigen lespraktijk taalbewuster uitbouwen?'

Lees meer...

Parlement keurt inburgeringsdecreet goed: inburgeraars moeten naar taalniveau A2

Inburgeraars moeten van taalniveau A1 naar A2Het Vlaams Parlement heeft gisteren het decreet over de hervorming van de integratie- en inburgeringssector goedgekeurd. Binnenkort moeten inburgeraars die een inburgeringsattest willen behalen, slagen voor een examen Nederlands als tweede taal (NT2) op niveau A2 van het Europees referentiekader. Om het taalbeheersingsniveau van de inburgeraars te verhogen komt er vanaf volgend jaar tien miljoen euro op de onderwijsbegroting voor de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en de Centra voor Basiseducatie (CBE). Dat is afgesproken tussen Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA) en onderwijsminister Pascal Smet (sp.a).

Lees meer...

Europees Hof van Justitie haalt Vlaams taaldecreet onderuit

Hof van Justitie haalt taaldecreet onderuitIn Vlaanderen kan een arbeidsovereenkomst tussen een (in Vlaanderen gevestigde) werkgever en een werknemer alleen in de Nederlandse taal rechtsgeldig zijn. In een andere taal dan het Nederlands is de overeenkomst nietig en onbestaande. Deze taalregel geldt in Vlaanderen al veertig jaar, sinds het Vlaams taaldecreet van 19 juli 1973. De regel geldt ook voor filialen van buitenlandse ondernemingen waar een andere taal dan het Nederlands de voertaal is en voor buitenlandse werknemers die geen woord Nederlands verstaan.

Het Vlaams taaldecreet wordt algemeen beschouwd als een belangrijke mijlpaal in de ontvoogding en emancipatie van Vlaanderen. Het decreet regelt het taalgebruik voor alle individuele en collectieve sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer en voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van ondernemingen; dus niet alleen voor de arbeidsovereenkomst maar voor alle zogenoemde sociale documenten. Voornaamste doel van het Vlaams taaldecreet was zowel de Nederlandse taal als de Nederlandstalige werknemer te beschermen en (sociaal) te bevorderen.

Maar vandaag haalt het Europees Hof van Justitie (Luxemburg) het Vlaams taaldecreet van 1973 minstens ten dele onderuit. Het Hof zegt in zijn arrest dat het decreet in strijd is met het beginsel van vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie omdat het niet kan dat buitenlandse, niet-Nederlandstalige werknemers of werkgevers worden verplicht om hun arbeidsovereenkomst in het Nederlands op te stellen.

De partijen bij een arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter beheersen niet noodzakelijk het Nederlands, zo redeneert het Hof. In een dergelijke situatie verlangt de vorming van een vrije en geïnformeerde wilsovereenstemming tussen de partijen dat zij de overeenkomst kunnen opstellen in een andere taal dan de officiële taal van die lidstaat.

Wat is de impact van dit arrest? Is een Engels of Frans arbeidscontract voortaan ook rechtsgeldig? Een uitgebreide analyse.

Lees meer...

Moet De Lijn kiezen tussen 3 miljoen reclame-inkomsten en taalrespect?

Moet De Lijn kiezen tussen 3 miljoen reclame-inkomsten en taalrespect?Op de 4000 trams en bussen van De Lijn mag alleen Nederlandstalige reclame worden gevoerd. Zo hebben De Lijn en het Vlaams Gewest het in 2006 bij de oprichting van de nv LijnCom - de reclameregie van De Lijn - gestipuleerd in de statuten van de nieuwe nv. De Lijn heeft nu berekend dat ze vorig jaar voor 3 miljoen euro reclame heeft verkocht die ze strikt statutair beschouwd niet had mogen verkopen. Tegen meer dan honderd campagnes, samen goed voor 900.000 euro, is ook effectief een klacht ingediend bij de Vlaamse Ombudsdienst en bij de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. De ombudsman vindt dat de Vlaamse overheid een keuze moet maken: ofwel de statuten toepassen, ofwel de statuten versoepelen. Wat is er aan de hand?

Lees meer...

Station Linkebeek raakt maar niet gesloopt

Station Linkebeek raakt maar niet geslooptDe Raad van State heeft voor de tweede keer de vergunningsbeslissing vernietigd waarin onder meer de sloop van het station van Linkebeek was vergund. Loopt de taalgrens door het sinds jaar en dag verlaten en met graffiti volgespoten stationsgebouw? Is hier inderdaad sprake van een absurd strikte toepassing van de taalwetgeving? Of is er meer aan de hand? En wat betekent gezag van gewijsde eigenlijk?

Lees meer...

Geert Joris (boek.be) gaat Taalunie leiden

Geert Joris gaat Taalunie leidenGeert Joris, directeur van brancheorganisatie Boek.be, wordt de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Hij volgt Linde van den Bosch op. Na twee mandaten van vier jaar was haar maximale termijn eerder dit jaar afgelopen.
'In eerste instantie wil ik de Taalunie beter op de kaart zetten en de maatschappelijke relevantie van de organisatie beter laten doordringen in die geledingen waarin de Taalunie actief is. Ze een beetje sexyer maken als het ware. De Taalunie is een bijzonder én belangrijk instituut, maar te weinig mensen en organisaties zijn zich daarvan bewust.' Dat zei Geert Joris op de persconferentie in Brussel waarop zijn aanstelling bekend werd gemaakt.

Lees meer...

836.000 euro voor meer oefenkansen Nederlands

836.000 euro voor meer oefenkansen NederlandsVlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA) roept de Nederlandstalige Vlamingen op om geen dialect te spreken met anderstaligen die Nederlands leren en om niet onmiddellijk over te schakelen op Frans of Engels. 'Hoe goedbedoeld ook, dit ontneemt de anderstalige de kans om zijn kennis van het Nederlands te oefenen en te verbeteren.'

De minister van Inburgering wil dat anderstaligen die Nederlands leren meer oefenkansen krijgen. Hij maakt daarvoor 836.000 euro vrij. Het geld gaat naar 31 projecten van gemeenten, jeugdhuizen, sportclubs, speelpleinwerkingen en andere organisaties die anderstaligen kansen bieden om hun Nederlands te oefenen.

Lees meer...

Kinderen leren steeds vroeger vreemde talen

Europese kinderen leren steeds vroeger vreemde talenUit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat kinderen in Europa op steeds jongere leeftijd (meestal vanaf de leeftijd van 6 à 9 jaar) vreemde talen beginnen te leren. De meeste landen en regio's hebben de voorbije vijftien jaar de beginleeftijd voor het verplicht leren van talen verlaagd. Soms leren kinderen al in het kleuteronderwijs een vreemde taal. In het Duitstalige deel van België bijvoorbeeld kunnen kinderen al vanaf drie jaar een vreemde taal leren.

Volgens de rapporteurs rijst de vraag of een taalbad voor toekomstige taalleerkrachten niet als een kwaliteitscriterium bij de lerarenopleiding moet worden gehanteerd.

Lees meer...

Veertig klachten over Nederlandsonkundigheid in Brusselse ziekenhuizen

Veertig klachten over Nederlandsonkundigheid in Brusselse ziekenhuizenHet Vlaams Meldpunt Taalklachten verzamelt sinds juni vorig jaar klachten over Nederlandsonkundigheid bij Brusselse ziekenhuizen en spoedgevallendiensten. Het Meldpunt heeft het afgelopen jaar veertig klachten geregistreerd. De helft van de klachten slaat op de verpleging en het ambulancepersoneel.

Lees meer...

Vlaamse NT2-campagne op anderstalige Facebookpagina's in wijde omgeving rond Brussel

Vlaamse NT2-campagne op anderstalige Facebookpagina's in wijde omgeving rond Brussel'Enfin on se comprend grâce à un cours de néerlandais / Nu begrijpen we elkaar, dankzij een cursus Nederlands'. Zo luidt de slogan van de nieuwe NT2-campagne die de provincie Vlaams-Brabant, het Huis van Het Nederlands Vlaams-Brabant en vzw De Rand in de wijde omgeving van Brussel voeren. De campagne promoot taalcursussen Nederlands voor anderstaligen en wordt gevoerd op affiches in bibliotheken, OCMW's en werkwinkels, op viertalige brievenbusflyers, op 200 Lijnbussen, op 75.000 broodzakken bij de bakker én op anderstalige Facebookpagina's in de regio.

Lees meer...

Ik speel... jij speelt... wij spelen... in het Nederlands

Ik speel31 gemeentebesturen van Vlaamse gemeenten rond Brussel hebben bij de provincie Vlaams-Brabant samen 350 grote spandoeken besteld met de tekst 'Ik speel... jij speelt... wij spelen... in het Nederlands'.

Lees meer...

Living in translation: handleiding voor expats over de taalsituatie in België

Living in translation: handleiding over de taalsituatie in België voor expatsVoor expats is het niet altijd even evident om te weten welke taal ze in België moeten spreken. Vooral in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel – de Vlaamse Rand of de Brusselse Rand zo u wilt - kan daar nog al eens verwarring over bestaan. Speciaal voor de buitenlandse gemeenschap in de Vlaamse Rand schreef VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck het boekje ‘Living in translation’, uitgegeven door vzw De Rand. De publicatie staat ook online.

Lees meer...

De taal van het proces - La langue du procès (nieuw boek)

De taal van het proces - La langue du procès (nieuw boek)Bij uitgeverij Intersentia (Mortsel) is het boek 'De taal van het proces - La langue du procès' verschenen. Dit tweetalige boek over het procestaalregime in België bevat bijdragen van Isabelle Bambust, Benoit Dejemeppe, Frédéric Gosselin, Dirk Lindemans, Valentin Rétornaz en Yolanda Vanden Bosch.

Lees meer...

Staten-Generaal ‘Taal is van iedereen!’ (Hasselt)

Op donderdag 20 oktober organiseert de Provincie Limburg in Hasselt een Staten-Generaal over taal: 'Taal is van iedereen!'. De Staten-Generaal is de start van een brede informatie- en sensibilisatiecampagne voor een taalvaardiger Limburg.

Lees meer...

Talennota wijdt apart hoofdstuk aan __________ (vul taal in) als instructietaal

'De volwaardige erkenning van de __________ (vul in) taal en het gebruik van __________ (vul in) als instructietaal in het onderwijs wint stilaan terrein, maar het gaat nog langzaam. Immers het valoriseren en ontwikkelen van __________ (vul in) ondersteunt mee de gehele taalontwikkeling van het kind, maar heeft ook een belangrijk positief effect op de socio-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van het kind in die onderwijssetting. Een onderwijsinnovatie binnen het onderwijs aan __________ (vul in) kinderen dringt zich dus op.'

Zo staat het woordelijk te lezen in de talenbeleidsnota die Vlaams onderwijsminister Pascal Smet onlangs publiceerde. De cloze-oefening hebben we er uiteraard zelf van gemaakt. We zoeken vijf keer dezelfde taal. Tip: de taal die we zoeken, is geen migrantentaal.

Lees meer...

Talennota onderwijsminister Smet wil taalgrenzen verleggen

Talennota onderwijsminister Smet wil taalgrenzen verleggenIn het midden van de schoolvakantie had Vlaams onderwijsminister Pascal Smet zijn lang aangekondigde talenbeleidsnota klaar. In deze 'Talennota', die de titel 'Samen taalgrenzen verleggen' draagt, legt de minister van Onderwijs uit hoe Vlaanderen op het vlak van taalcompetenties de komende jaren tot de internationale top wil behoren.

Lees meer...

Geraardsbergen: geen leefloon meer voor wie weigert Nederlands te leren

Geraardsbergen: geen leefloon meer voor wie weigert Nederlands te lerenHet OCMW van Geraardsbergen heeft deze zomer van verschillende leefloners het leefloon geschorst. De leefloners weigerden Nederlands te leren. Het lijkt erop dat het OCMW openlijk een bijkomende taalvoorwaarde koppelt aan de toekenning van het leefloon. Dat is wettelijk niet mogelijk, maar er is ruimte voor interpretatie.

Lees meer...

Handboek Taalbeleid Secundair Onderwijs verschenen

Bij uitgeverij Acco (Leuven) is het 'Handboek Taalbeleid Secundair Onderwijs' van de hand van Nora Bogaert en Kris Van den Branden verschenen. De auteurs brengen in dit boek alle belangrijke informatie over taalbeleid op de secundaire school bijeen. Hoe kan je de taalontwikkeling van leerlingen in de verschillende studierichtingen stimuleren? Hoe omgaan met taal in alle vakken? Hoe taalcompetenties opvolgen en evalueren? Hoe schrijf je een taalbeleidsplan? En hoe werk je met een team dat taalbeleid uit?

Lees meer...

Vlaams Meldpunt Taalklachten opgericht

Vlaams Meldpunt Taalklachten opgerichtVlaamse patiënten die vinden dat ze in een Brussels ziekenhuis of bij een spoedopname niet of niet goed genoeg geholpen worden in het Nederlands, kunnen hun klacht voortaan melden bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten.

Lees meer...

Geen verschuivingen in vragen over taalwetgeving

Geen verschuivingen in vragen over taalwetgevingVorig jaar werden aan het Steunpunt Taalwetwijzer, het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle vragen over de taalwetgeving, 269 vragen gesteld. Er zijn door de jaren heen geen statistisch significante verschuivingen te merken in het soort vragen dat aan het Steunpunt wordt voorgelegd. Dat antwoordde Vlaams minister van Brussel Pascal Smet (sp.a) op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Paul Delva (CD&V).

Lees meer...

Minder Brusselse en Waalse kandidaten voor Vlaamse sociale woning

Minder Brusselse en Waalse kandidaten voor Vlaamse sociale woningHet aantal Brusselaars en Walen dat een sociale woning wil huren in Vlaanderen neemt af. Dat kan met de taalbereidheidsvereiste in de Vlaamse Wooncode te maken hebben.

Lees meer...

'Engelstalige colleges verlopen nogal stroef'

'Engelstalige colleges verlopen nogal stroef'De Vlaamse hogescholen en universiteiten bieden vandaag samen 244 opleidingen aan in het Engels. Zoals bekend, wil de Vlaamse regering de taalregeling voor het hoger onderwijs versoepelen zodat meer opleidingen in het Engels kunnen worden aangeboden.

'Docenten vertellen mij dat Engelstalige colleges soms nogal stroef verlopen. Ze beheersen de taal onvoldoende om even vlot (bijvoorbeeld met evenveel parafrases) te kunnen lesgeven als in hun moedertaal. Vaak is er ook minder humor en interactie met de studenten omdat de docenten minder kunnen inspelen op onvoorbereide situaties.' Dat zegt Catherine Verguts, teamcoördinator Germaanse talen aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent aan De Taalsector.

Lees meer...

Taalwetgeving voor lokale besturen (opleiding)

Taalwetgeving voor lokale besturen (opleiding)Het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) organiseert op dinsdagvoormiddag 7 juni in Gent een opleiding 'Taalwetgeving voor lokale besturen'. De opleiding gaat over de taalregels in het Nederlandse taalgebied zonder faciliteiten. De regels liggen al bijna vijftig jaar vast, maar de omgeving wordt steeds meertaliger. Hoe vallen de taalregels nog te rijmen met een klantvriendelijke aanpak?

Lees meer...

Meertalig Europa: vertalen en/of Engels als lingua franca

Meertalig Europa: vertalen en/of Engels als lingua francaDe vertaalpraktijk is veel meer dan een technische vaardigheid. De praktijk van het vertalen, zeker in het meertalige Europa, heeft alle soorten van implicaties: economische, culturele, juridische en politieke. Het directoraat-generaal Vertaling (DGT) van de Europese Commissie heeft een nieuw en ambitieus programma opgestart om meer inzicht te verwerven in de praktijk van het vertalen, in de beleidskeuzes die op taal- en vertaalvlak kunnen worden gemaakt en de implicaties die beleidskeuzes kunnen hebben. In het kader van dit programma - Studies on translation and multilingualism - brengt DGT twee rapporten uit: een rapport over de bijdrage van de vertaling aan het meertalige Europa en een rapport over de lingua franca in de geschiedenis van Europa en het Engels als lingua franca in het meertalige Europa van vandaag.

Lees meer...

Vlaams-Brabant verspreidt Taaloverlevingskit

Vlaams-Brabant verspreidt taaloverlevingskit'Dit zakwoordenboekje is een eerste hulp bij communicatie over uw kind en uw gezin. Bewaar het in uw handtas of bij de babyspullen in de luiertas.' Zo lanceert de provincie Vlaams-Brabant de Taaloverlevingskit (Kit de survie linguistique - Language survival kit), een nieuw zakwoordenboekje met nuttige woorden en zinnen voor jonge anderstalige gezinnen.

Lees meer...

Kind en Gezin heeft visietekst over taalstimulering en meertaligheid

Kind en Gezin heeft visietekst over taalstimulering en meertaligheidKind en Gezin heeft een visietekst over taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van nul tot drie jaar ontwikkeld. Daarin argumenteert Kind en Gezin vanuit de rechten van het kind dat taalstimulering en meertaligheid belangrijk en essentieel zijn. De organisatie legt ook uit hoe ze taalontwikkeling bij alle kinderen wil stimuleren.

Lees meer...

Strijden om taal

Strijden om taalBij uitgeverij Pelckmans (Kapellen) is het boek 'Strijden om taal' van Els Witte & Harry Van Velthoven verschenen. Dit boek plaatst de Belgische taalkwestie in historisch perspectief. De auteurs laten zien hoe taal en politiek elkaar hebben beïnvloed in de evolutie van een unitair en Franstalig België naar een federaal land.

Lees meer...

Hoe is het gesteld met het Nederlands?

Hoe is het gesteld met het Nederlands?Hoe is het gesteld met de taalbeleving en het taalgebruik binnen het Nederlandse taalgebied? Dat vroeg de Nederlandse Taalunie zich af in 2005 en ze liet het toen grondig onderzoeken. Dit jaar bestaat de Taalunie 30 jaar en besloot ze het onderzoek van 2005 te herhalen. De resultaten van dit onderzoek staan in de publicatie 'Taalpeil'.

Lees meer...

K.U.Leuven wil taalnorm voor docenten vastleggen

K.U.Leuven wil taalnorm voor docenten vastleggen'We willen een standaard vastleggen, zodat ons personeel weet wat er van hen verwacht wordt op het vlak van taalvaardigheid.' Dat zegt Ludo Melis, vicerector Onderwijsbeleid van de Katholieke Universiteit Leuven in een interview met het studentenblad Veto.

Lees meer...

Meer werk voor Steunpunt Taalwetwijzer

Meer werk voor Steunpunt TaalwetwijzerSinds september 2009 is het Steunpunt Taalwetwijzer opnieuw bemand. De stafmedewerker van dienst beantwoordde intussen de 140 vragen die aan het Steunpunt Taalwetwijzer werden gesteld in 2009 en de 185 vragen die in de loop van dit jaar (cijfer tot 25 augustus) werden gesteld. 

Er zijn geen noemenswaardige verschuivingen merkbaar in het soort onderwerpen dat de Taalwetwijzer behandelt. Dat zegt Pascal Smet, Vlaams minister van Brussel in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V).

Lees meer...

'Engels moet tweede taal worden in middelbaar onderwijs'

'Engels moet tweede taal worden in middelbaar onderwijs'Vlaams onderwijsminister Pascal Smet pleit ervoor dat het Engels de tweede taal wordt in het middelbaar onderwijs, en niet het Frans zoals dat nu het geval is.

'Als we elkaar willen verstaan, hebben we in Europa nood aan een gemeenschappelijke taal. En dat is duidelijk het Engels, niet het Frans,' zo redeneerde Pascal Smet gisteren - op de Europese Dag van de Talen - in een interview met Het Nieuwsblad en De Gentenaar. Zijn uitspraken lokten de hele dag reacties uit.

Lees meer...

'We moeten nog stringenter worden in het taalbeleid'

'Je kunt elkaars verhalen niet begrijpen als je geen gemeenschappelijke taal hebt. Ik bedoel niet dat we allemaal dezelfde taal en cultuur moeten hebben. Maar het is wel belangrijk dat we een gemeenschappelijke taal hebben. We hebben een gemeenschappelijke toekomst en we hebben daarvoor een instrument nodig, en dat is de taal. Daarom moeten we nog stringenter worden in het taalbeleid.' Dat zei Vlaams onderwijsminister Pascal Smet in de laatste vergadering voor het zomerreces van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. 'Engelse master mag geen alibi zijn voor verwaarlozing Nederlands'
 2. Vlaamse regering versoepelt taalregeling hoger onderwijs
 3. Schooltaalwoordenboek verschenen
 4. Zware werkongevallen: bedrijven onderschatten factor taal
 5. Handboek taalbeleid basisonderwijs
 6. Word expert taalbeleid in het onderwijs (opleiding)
 7. Taalbeleid in het hoger onderwijs: is de hype voorbij?
 8. Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap?
 9. Taalunie houdt topberaad over positie van Nederlands in de wereld
 10. Debat over taalvariatie
 11. Taalwetwijzer opnieuw bemand
 12. Zeven sleutelprincipes voor de aanpak van het schooltaalprobleem
 13. Internationale streektaalconferentie in Brussel
 14. Brussels ziekenhuispersoneel krijgt vertaalwoordenboekje
 15. Vakbonden tegen al te dominante positie Engels in bedrijven
 16. Dag van het taalbeleid
 17. 240.000 euro extra om taalniveau kandidaten sociale woning vast te stellen
 18. Petitie voor een Europees vertaalbeleid
 19. Taalsymposium over de toekomst van het Neder­lands in de media
 20. Minister Ceysens pleit voor meer lessen in het Engels
 21. Au travail en néerlandais (symposium)
 22. Pleidooi tegen de afbreuk van het Nederlands in de collegezalen
 23. Meer budget voor Waals Talenplan
 24. Frankrijk erkent streektalen als erfgoed
 25. Congres & Debat: Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap
 26. Anciaux wil Taalunie democratiseren
 27. Raad van State fluit Wezembeek-Oppem terug
 28. Grondwettelijk Hof laat taalvereiste in Vlaamse Wooncode ongemoeid
 29. EU wil vertaling EPA-akkoorden overslaan
 30. Sociale huisvestingsmaat­schappijen mogen kennis Nederlands van kandidaat-huurders binnenkort zelf testen.
 31. Europese normen geraken moeilijk vertaald.
 32. Taaltoets voor wie een sociale woning wil kopen in Vilvoorde
 33. Het Jaar van de Talen is begonnen
 34. Ook VN begrijpt Vlaamse wooncode niet goed.
 35. Engels wordt in hoog tempo lingua franca EU-instellingen.
 36. Moet men Nederlands kennen als men in Vlaanderen wil werken?
 37. Europese taaldiversiteit vraagt om beleid.
 38. Taalunie sluit nieuwe overeenkomst met Noord-Frans onderwijs.
 39. Alle 59 Voorzetten van Taalunie gratis online
 40. Negen secundaire scholen experimenteren met meertalig onderwijs
 41. Jaar van de Talen
 42. Journalistiek talent gezocht
 43. Vertaal en win!
 44. Nieuwe partner gezocht voor Taaladvies.net
 45. De Talenbeleidsnota van Frank Vandenbroucke
 46. Brusselse taalwetgeving naar overlegcomité
 47. Werklozen schorsen die geen Nederlands willen leren?
 48. Lofprijs voor Nederlands in de grondwet
 49. 20.000 in mars voor Occitaans
 50. Tweedaagse taalconferentie voor studenten lerarenopleiding

Aanvullende gegevens