Python for linguists (en andere mensen die werken met taaldata)

Python voor taalkundigenProgrammeren is een uiterst nuttige vaardigheid op vele gebieden van taalkunde en op andere taalgerelateerde gebieden.

In zijn nieuwste boek "Python voor taalkundigen" (Cambridge University Press) biedt Michael Hammond een inleiding tot het programmeren met behulp van Python voor mensen met weinig tot geen codeerervaring.

Python is een van de meest populaire en meest gebruikte programmeertalen omdat het ook gratis beschikbaar is en op elk besturingssysteem wordt uitgevoerd.

 

Michael Hammond: "Binnen de taalkunde was het vroeger zo dat programmeervaardigheden alleen nodig waren voor computertaalkundigen, maar dat is tegenwoordig lang niet meer het geval. Programmeren wordt nu gebruikt in de fonologie, syntaxis, morfologie, semantiek, pragmatiek, psycholinguïstiek, fonetiek, discoursanalyse, in wezen in onderzoek in alle taalkundige vakgebieden. Deze verandering weerspiegelt bredere methodologische veranderingen in het veld en is een reactie op het feit dat steeds meer gegevens elektronisch beschikbaar zijn. Bovendien hebben we veel betere technieken voor het onderzoeken en manipuleren van enorme hoeveelheden elektronische gegevens."

Dit boek (310 pagina's) is speciaal geschreven voor taalkundigen die programma's willen schrijven die hen in staat stellen vragen over taal te beantwoorden, bijvoorbeeld een eenvoudige lijst genereren van woorden die in een bepaald tekstbestand voorkomen in een gegeven taal en met een bepaalde frequentie, termen voor psycholinguïstische experimenten extraheren uit bepaalde tekstbronnen, het gemiddeld aantal woorden per zin bepalen uit een tekstcorpus en de langste zin in dat corpus vinden, een model van syllabificatie voor een bepaalde taal bouwen en kandidaat-woorden syllabificeren (in lettergrepen opdelen), de gemiddelde lengte en amplitude van een collectie geluidsbestanden bepalen, enz.

Alle voorbeelden in dit boek hebben betrekking op taaldata en kunnen direct worden aangepast of gebruikt voor taalonderzoek. Het boek richt zich op belangrijke taalgerelateerde kwesties: zoeken, tekstmanipulatie, tekstcodering en internetgegevens, enz. Alle voorbeelden gaan over taal die specifiek voor taalkundigen relevant is.


Het boek is opgesplitst in een aantal hoofdstukken over de fundamenten en een aantal hoofdstukken voor meer geavanceerde programmeurs, wat betekent dat het toegankelijk is voor een breed scala aan minder en meer ervaren lezers.


Michael Hammond is hoogleraar taalkunde en menselijke taaltechnologie aan de Universiteit van Arizona. Eerdere boeken van Michael Hammond zijn o.m. Programming for Linguists: Perl for Language Professionals (2003) and Programming for Linguists: Java Technology for Language Professionals (2002).

 

ISBN (Paperback): 9781108737074

ISBN (Hardback): 9781108493444

ISBN (eBook): 9781108638982

 

Meer informatie over Python for linguists op de website van de uitgever:

 


Powered by CrossLang

Auteur: Dries Debackere

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Quick Eddy

Brontaal: English (en)


Aanvullende gegevens

Cron Job Starts