Cognitieve Linguïstiekdag

Op vrijdag 15 december heeft in Leuven de tweede Cognitieve Linguïstiekdag (Coglingdag) plaats. Het doel van de studiedag is tweeërlei: (1) een platform bieden voor jonge, Vlaamse en Nederlandse taalwetenschappers met een cognitieve oriëntatie en (2) de discussie over onderzoeksresultaten en -methodologieën aanzwengelen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens