Standaardtaal is voor losers gelijk wij

Standaardtaal is voor lozers en ganetten gelijk ons!Wij, dat is de middenklasse in Vlaanderen. Economische positie: onzeker. Sociale status: onzeker. Aangewezen taalgebruik om hogerop te komen: standaardtaal, gemonitord Journaalnederlands. Gevolg: taalonzeker.

Zij, dat is de bovenklasse, de economische elite. Economische positie: verzekerd. Sociale status: verzekerd. Taalgebruik: tussentaal, spontaan Soapvlaams. Gevolg: 'Ma ge moet da allemaal nie zo serieus pakken, klap ne keer relaxt gelijk ekik.'

Wij, de gestreste losers onder het juk van de standaardtaal. Zij, bevrijd.

Ja ja, tussentaal is de ontspannen voertaal van het nieuwe rijke Vlaanderen. Dat bevestigt de Gentse taalonderzoeker Koen Plevoets in het derde nummer van de huidige jaargang van het tijdschrift Over taal.

Lees meer...

Aanvullende gegevens