Terminologie in het Nederlandse taalgebied: problemen en uitdagingen (26 oktober 2018 Antwerpen)

NL-TermDe tiende editie van de TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse taalgebied) is een gelegenheid om terug te blikken en vooruit te kijken naar de toekomst. Hoe staat het met de terminologie? Welke problemen zijn er? En welke uitdagingen dienen zich aan?

Afspraak op vrijdag 26 oktober 2018 in Antwerpen.

 

De jaarlijkse TiNT-dag is een forum voor iedereen die professioneel met terminologie bezig is, onderzoekers, studenten en verder voor iedereen met interesse voor terminologie. Het is een dag om kennis en ervaring uit te wisselen en te netwerken.

De TiNT-dag 2018 heeft als thema Terminologie: problemen en uitdagingen. De bijeenkomst is een organisatie van terminologievereniging NL-Term in samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal (Leiden).


Programma

Omdat dit de tiende TiNT-dag is en tevens het afscheid van Willy Martin als voorzitter van NL-Term, wil NL-Term er een feestelijk en internationaal tintje aan geven. Naast vijf sprekers uit Vlaanderen en Nederland is er een spreker uit Griekenland en een uit Duitsland.

Uit Duitsland komt Ulrich Heid (Universiteit Hildesheim) spreken over het extraheren van termen en relaties met behulp van gangbare tools uit de corpustaalkunde.

Uit Griekenland komt Anna Anastassiadis-Symeonidis (Aristoteles Universiteit Tessaloniki) spreken over de grammatica van het wetenschappelijk discours.

Over terminologie in de contacten tussen overheid en burger gaat de lezing van Alex Brenninkmeijer. Alex Brenninkmeijer is lid van de Europese Rekenkamer en faculteitshoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan Universiteit Utrecht. Van 2005 tot 2014 was hij de Nationale Ombudsman in Nederland.

Na de lunch zoomt Isabelle Bambust (UGent en KU Leuven) in op versluierend taalgebruik in de (Nederlandse) rechtspraak.

Rudy Tirry, General Manager Language Quality Services bij Lionbridge en voorzitter van de Belgian Quality Translation Association (BQTA) en van de European Union of Associations of Translation Companies (EUATC), zal het hebben over terminologie als klein maar belangrijk radertje in het integratieproces.

Bennie Van Bruwaene (medeoprichter van BT Clinical Computing, Louvain-la-Neuve) komt vertellen over big data in de geneeskunde en de relevantie ervan voor de medische terminologie.

Het laatste woord is voor uittredend voorzitter Willy Martin: Tien jaar TiNT, tien jaar Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.


NL-Term

NL-Term werd in 1997 opgericht met steun van de Taalunie. De vereniging is een platform en aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij de Nederlandstalige terminologie, zowel wat de praktijk als de theorie betreft. Dat zijn naar schatting ruim 2500 personen.

Inmiddels heeft NL-Term ruim twintig congressen en symposia georganiseerd. Daaronder enkele internationale evenementen zoals Terminology and Society (Antwerpen 2006) en het pre-Euralex symposium Terminology for Europeans (and beyond) (Leeuwarden 2010), maar natuurlijk vooral Nederlandstalige activiteiten, zoals de jaarlijkse TiNT-dag.


Samenwerking

NL-Term staat open voor samenwerking met alle organisaties die zich met aan de terminologie verwante activiteiten bezighouden.

 

Meer informatie: http://evenementen.ivdnt.org/index.php/terminologie/nl-term-tint-dag-2018

Meer informatie: http://nlterm.org/

Meer informatie: https://ivdnt.org/

 

Aanvullende gegevens