Vlaanderen schept wettelijk kader voor sociaal tolken en vertalen

De Vlaamse regering heeft vandaag, 23 januari 2009, op voorstel van minister van Inburgering Marino Keulen principieel een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat het bestaande integratiedecreet wijzigt. Het gewijzigde integratiedecreet creëert o.m. een wettelijk kader voor het sociaal tolken en vertalen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts