Dag van de Friese taal­kunde in Leeuwarden

(19/9/2007) Op vrijdag 26 oktober heeft in Leeuwarden voor de tweede keer de Dag van de Friese Taalkunde (Dei fan de Fryske taalkunde) plaats. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek en fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, enz.

Lees meer...

Aanvullende gegevens